Om Børnene Først og barnets lov

Børnene Først er en reform, som skal hjælpe børn, unge og deres familier i udsatte positioner. Hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra starten. Børns mistrivsel skal opdages og tages hånd om så hurtigt som muligt, så de rigtige indsatser sættes i gang, før problemerne vokser sig for store.

Børnene Først indeholder følgende temaer:

Læs mere om reformen i aftaleteksten her

Barnets lov:

Barnets lov samler reglerne for særlig støtte til børn ét sted og er dermed en ny hovedlov. Målgruppen for støtten er børn, der har behov for hjælp ud over almenområdet. Det gælder alle børn – uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. Selvom målgruppen er børn og unge, vil støtten og hjælpen ofte skulle indbefatte støtte og hjælp til forældrene, og formålsbestemmelserne tydeliggør, at hjælp og støtte skal bygge på forældres ansvar for deres børn.

Barnets lov træder i kraft den 1. januar 2024.

Du kan læse loven i sin helhed her:

Børnene Først – NYT

Vi udgiver et nyhedsbrev, hvor du kan få overblik over aktiviteter, projekter og initiativer i Børnene Først. Børnene Først – NYT udsendes tre-fire gange årligt i perioden 2022-2025.

Læs mere om Børnene Først – NYT-udgivelserne 

Senest opdateret 04-09-2023
Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her