Partnerskab om Børnene Først

Partnerskab om Børnene Først har til formål at bidrage til arbejdet med at sikre en bedre indsats på børneområdet i kommunerne.

Partnerskabet har til opgave at bidrage til en praksisnær og bred forankring af reformens og lovens intentioner. Formålet realiseres, ved at partnerskabet:

 • udgiver anbefalinger og inspirationsmateriale til at styrke sagsbehandlingen for udsatte børn og unge
 • bidrager til implementeringen af reformen og barnets lov
 • følger op på implementeringen af loven.

Deltagerne i partnerskabet

Partnerskabet blev dannet i 2023 og består af repræsentanter fra følgende organisationer:

 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
 • Danske Professionshøjskoler
 • Kommunale velfærdschefer
 • De Anbragtes Vilkår (DAV)
 • ForældreLANDSforeningen (FBU)
 • Dansk Socialrådgiverforening (DS)
 • Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
 • Danske Handicaporganisationer (DH)
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet

 

Senest opdateret 04-09-2023
Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her

Kontakt

Laura Hold Pilegaard
Specialkonsulent