Rådgivning

Ønsker I rådgivning om, hvordan I styrker inddragelsen af børn og unge? Videnscenteret tilbyder både rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb. I rådgivningen er der fokus på både sagsbehandling og det tværgående samarbejde i kommunen. Rådgivningen er gratis.

Inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen er afgørende for en effektiv indsats. Forskning peger på, at en systematisk inddragelse af barnet eller den unge sikrer barnets eller den unges udvikling, sundhed og trivsel. Når barnets eller den unges perspektiv sættes i centrum – i tæt samarbejde med familie og netværk – understøttes det rette valg af indsats, og der skabes forståelse og ejerskab for beslutningerne.

Oplever barnet eller den unge at have forståelse og ejerskab over de beslutninger, der træffes, øges muligheden for, at sagsforløbet får den ønskede virkning, og på sigt kan dette føre til bedre trivsel og muligheder i livet. 

Social- og Boligstyrelsen og Børns Vilkår tilbyder rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb. Formålet med rådgivningen er at styrke kommunale myndigheder og sociale tilbud i at inddrage børn og unge i sociale sager, således at børn og unge oplever sig reelt inddraget i sagsbehandlingen. Rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb tager udgangspunkt i viden og forskning om inddragelse, forebyggelse, anbringelser og udsatte børn og familiers liv og baserer sig på en læringsorienteret tilgang. For at understøtte kommunens implementering af en styrket praksis for inddragelse sker rådgivningen i samskabelse med kommunen, hvor nye, bedre og langsigtede løsninger skabes i et tæt samarbejde.

Læs mere om rådgivnings- og kompetenceforløb her

Senest opdateret 15-08-2022

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
Specialkonsulent
Kristoffer Vahl Møller
Specialkonsulent