Voksne med autisme

Autisme er en spektrumtilstand. Der kan derfor være stor forskel på, hvor lidt eller hvor meget støtte en voksen med autisme har behov for. Der vil også være store individuelle forskelle på, hvad der er behov for støtte til.

Voksne med autisme, der også har indlæringsvanskeligheder, vil ofte have et stort behov for daglig støtte. Voksne med autisme og en god intelligens kan i nogle perioder have behov for meget støtte og på andre tidspunkter stort set klare sig selv.

Diagnose som barn

En del voksne med autisme vil være diagnosticeret som børn. Det kan være, fordi autismen kommer til udtryk i så svær en grad, at tegnene er tydelige allerede i barndommen. Disse voksne vil ofte have et stort behov for daglig støtte og måske bo i botilbud, hvor der vil være behov for omfattende viden om autisme og autismepædagogik.

Diagnose som voksen

En anden del voksne vil være diagnosticeret i ungdommen eller som voksne. De kan have levet et liv, hvor følelsen af ikke at passe ind har fyldt meget, og der måske har været en række nederlag i forhold til uddannelse, job og relationer til andre.

For mange af disse voksne, kommer vanskelighederne primært til udtryk i bestemte sammenhænge, hvor de sociale forventninger og krav i omgivelserne stiger. Den samlede mængde udfordringer i hjemmet, på uddannelse eller arbejde kan blive større end kapaciteten hos den enkelte kan magte.

Kompetencer til at løse udfordringerne enkeltvis kan sagtens være til stede, men den samlede mængde udfordringer kan måske ikke magtes på en gang.

Nogle voksne med autisme mangler selvværd som følge af mange nederlag livet igennem. Derudover er der også mange, som får andre psykiske vanskeligheder som angst, depression eller stress. Ofte kan disse problemer være mere synlige, end de vanskeligheder, der knytter sig til autismen, og dermed komme til at blive det primære fokus for både den sociale indsats og den sundhedsfaglige indsats og behandling.

I forhold til voksne uden indlæringsvanskeligheder udgøres de primære områder for den sociale indsats af mestring af hverdagens forhold, herunder familie og venner, uddannelse og beskæftigelse og sociale vanskeligheder.

Gruppen af unge og voksne med autisme er stor, men der er meget lidt dokumenteret viden om og evidens for bestemte sociale indsatser. Det er derfor svært at sige noget om sammenhængen mellem indsats og effekt og vise vej for praksis i forhold til voksne med autisme.

I valget af indsatser på voksenområdet er man derfor nødt til at oversætte viden om virkningsfulde indsatser fra børneområdet til voksenområdet.

Specifikke indsatser for voksne med autisme 

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent