Temadage og -forløb

Temadage og temaforløb giver let og gratis adgang til aktuel socialfaglig viden.

VISO afholder hvert år en række temadage og temaforløb om aktuelle problemstillinger. Temadagene afholdes flere steder i landet, mens et temaforløb afholdes hos jer lokalt.

Temadage

Formålet med temadagen er at give jer den aktuelt bedste socialfaglige viden om en målgruppe, problemstilling, metode eller indsats. I kan bruge den nye viden til at kvalificere jeres beslutningsprocesser og faglige indsatser.

En temadag varer en hel eller en halv dag og afholdes flere steder i landet. Deltagelse er gratis.

Du tilmelder dig temadagen ved at følge tilmeldingslinket under beskrivelsen af den enkelte temadag. 

Aktuelle temadage: 

Adoption uden samtykke

Temaforløb

Formålet med temaforløbet er at give jer en grundig indføring i et socialfagligt vidensområde, der er relevant for jeres aktuelle praksis. Temaforløbet tager typisk udgangspunkt i ny viden om en målgruppe af borgere med komplekse problemstillinger.

Forløbet indeholder to til tre gange vidensformidling á ca. 3 timer og foregår lokalt hos jer med minimum 10 deltagere.

Indholdet er planlagt på forhånd og kan i nogen grad tilpasses jeres praksis i dialog med den VISO-specialist, der varetager forløbet. Undervejs eller sidst i forløbet får I tilsendt de slides og materialer, der har været anvendt.

Du kan henvende dig til VISO om at få et temaforløb, hvis du er leder alle ansat i en kommunal myndighed eller hos PPR, eller hvis du er leder af en skole eller et tilbud.

Aktuelle temaforløb:

Massivt skolefravær og autisme

Demens og seksualitet

Omsorgstræthed blandt personale der arbejder med mennesker med demens 

Demens og pårørendeperspektivet i fokus 

Ønsker I et temaforløb?

Du kan henvende dig til VISO om at få et temaforløb, hvis du er leder alle ansat i en kommunal myndighed eller hos PPR, eller hvis du er leder af en skole eller et tilbud.

Send en henvendelse 

Når du henvender dig, bedes du have følgende oplysninger parat:

  • Hvilket temaforløb du ønsker, samt om du ønsker to eller tre videnssessioner
  • Kort beskrivelse af din organisation
  • Navn og CVR-nummer på kommune samt dit navn, mail, telefonnr. og stilling (skoler/tilbud skal bekræfte, at PPR/myndighed er er orienteret)
  • Antal deltagere i forløbet
  • Hvilke faggrupper der deltager i forløbet
Nina Illum Steensig
Specialkonsulent