Til VISO-leverandører

Senest opdateret 09-09-2020

Her finder du informationer til brug for dit arbejde som leverandør for VISO.

Som VISO-leverandør er der vigtigt, at I holder jer orienteret om retningslinjer for arbejdsgange i rådgivningsforløb samt udviklingstiltag og ændringer i VISO. I den forbindelse skal man som leverandør gøre brug af VISOs håndbog samt læse VISOs informationsmail. 

Sådan skal I som VISO-leverandører forholde jer til coronavirus/COVID-19

Situationen kræver omtanke og fleksibilitet hos os alle. Vi opfordrer jer til at følge sundhedsmyndighedernes udmeldinger og henstiller til, at I som udgangspunkt gennemfører rådgivningsforløb mv. som planlagt under hensyntagen til de gældende restriktioner. Hvis I har spørgsmål til jeres VISO-arbejde, er I velkomne til at ringe til VISO på 72 42 40 00 eller sende en mail til leverandorteamviso@socialstyrelsen.dk.

VISOs håndbog "Sådan arbejder VISO"

VISOs håndbogen "Sådan arbejder VISO'" beskriver processen i VISO-forløb.

Håndbogen indeholder retningslinjer og vejledninger om arbejdsgangene for VISO-leverandører og VISO-konsulenter. Den er tænkt som et opslagsværk til daglig brug i arbejdet med VISO-opgaver.

Hent håndbogen Sådan arbejder VISO

VISO-opgaverne vedrører komplekse individuelle problemstillinger, og håndbogen er derfor ikke udtømmende.

VISO opdaterer løbende håndbogen. Har du nogen kommentarer, ideer, ændringer med videre til håndbogen, er du velkommen til at kontakte os på leverandorteamviso@socialstyrelsen.dk

Information fra VISO

VISO udsender løbende informationsmails med informationer, der har betydning for det konkrete samarbejde mellem VISO og leverandørerne. 

Informationsmailen sendes til kontaktpersonen hos den enkelte VISO-leverandør, som er registreret i VIAS. Det bliver hermed den enkelte kontaktpersons opgave at videreformidle informationer fra VISO, herunder nyt om VIAS, til øvrige VISO-specialister i vedkommendes organisation.

De enkelte nyheder fra informationsmailen kan også læses på VISOs hjemmeside. 

Læs nyheder fra informationsmailen

Kontakt

Rikke Søndergaard
Leder af leverandørteam, VISO

Skal du på konference og vil uddele viden om VISO?

Så bestil VISOs fysiske flyers og tag dem med. Du kan bestille flyers om bl.a. VISOs rådgivning, VISOs gruppeforløb og myndighedsydelsen.