Om VISO

VISO rådgiver i de mest specialiserede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet.

Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet. 

VISO yder rådgivning til fagfolk og borgere.

Organisationen VISO

Organisationen VISO er opdelt i 3 enheder: 

VISOs centrale enhed

Leverandørnetværket

Den faglig bestyrelse

VISO centrale enhed er placeret i Odense, mens leverandørnetværket fordeler sig rundt i hele landet. 

Læs VISOs bekendtgørelse i serviceloven

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00 

Åbningstider:

Mandag - fredag: Kl. 9 - 11.30