Om VISO

VISO rådgiver i de mest specialiserede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet.

VISO bistår kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med viden og vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet. VISO bistår også kommuner med vejledende udredning af borgere i de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager på det sociale område og yder bistand til kommunens udredning i de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

VISOs hjemmelsgrundlag er § 13 i serviceloven, § 165 og § 166 i barnets lov og bekendtgørelse nr. 817 af 27. juni 2014.

VISOs kerneopgave handler om at rådgive og formidle viden inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Vi styrker derved fagpersoners muligheder for at træffe velfunderede faglige valg til gavn for borgernes trivsel og udvikling. Vi hjælper borgere til bedre at kunne håndtere en kompleks problemstilling selv.

Organisationen VISO

VISO består af en central enhed i Social- og Boligstyrelsen i Odense og et netværk af leverandører i hele landet og følges af en faglig bestyrelse:

Leverandørnetværket

VISOs centrale enhed

VISOs faglige bestyrelse

 

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30