Redskaber til rådgivningen

Senest opdateret 28-01-2022

Læs mere om redskaber, der kan bruges i arbejdet med forskellige målgrupper.

VISO har udviklet forskellige redskaber til VISO-specialister i rådgivningsforløbene. Redskaberne kan også fungere som inspirationsmateriale til fagpersoner mv. 

Læs mere om redskaberne:

Rådgivningsloggen - et redskab til arbejdet med børn med bekymrende skolefravær

Redskaber til arbejdet med beskyttende faktorer hos voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

Guides til konkrete mål i VISOs rådgivningsforløb

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00 

Åbningstider:

Mandag - fredag: Kl. 9 - 11.30