Forny en eksisterende godkendelse

Har du allerede en GDV-godkendelse, skal du ansøge om fornyelse inden godkendelsen udløber.

Vi anbefaler at læse "Vejledning om fornyelse af GDV-godkendelser", før man ansøger. 

Link til "Vejledning om fornyelse af GDV-godkendelse"

Du kan ansøge om fornyelse på to måder. Processen afhænger af, om der er sket ændringer i godkendelsen eller ej.

Der er f.eks. sket ændringer i godkendelsen, hvis en vare er fjernet fra versionslisten, fordi den er udgået. Der er også sket ændringer i godkendelsen, hvis der er tilføjet varer til versionslisten.

Tro og loverklæring.

Er godkendelsen uændret, skal der ansøges om fornyelse gennem Tro og loverklæring.

Du ansøger om fornyelse ved at udfylde "Tro og loverklæring", og derefter sende den til os på gdv@sbst.dk.

Link til "Tro og loverklæring"

Du kan ansøge om fornyelse via tro og loveerklæringen, hvis alle følgende forhold er opfyldt:

  • Der ikke er ændringer i byggevarens konstruktion, materialesammensætning eller sundhedsmæssige egenskaber
  • Hvis versionslisten videreføres uændret fra den nuværende godkendelse
  • At betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt
  • Det er den samme virksomhed, der er godkendelsesindehaver

Hvis én af ovenstående 4 punkter ikke er opfyldt, skal du i stedet ansøge om fornyelse gennem Virk.dk. Tryk da på den anden rullemenu. 

Elektronisk ansøgningsskema på Virk.dk

 Er godkendelsen ændret, skal ansøgning om fornyelse ske gennem Virk.dk. Dette gælder f.eks. hvis en vare er udgået.

Ved tilføjelse af nye versioner vil styrelsen vurdere, hvorvidt ændringerne kan ses som del af en fornyelse, eller om der skal indsendes en helt ny ansøgning. Hvis ikke den nye version er i overensstemmelse med testversionen, skal der indsendes en ansøgning om en ny godkendelse.

Du kan se hvordan man ansøger gennem Virk.dk under siden "Ansøg om godkendelse". 

Link til siden "Ansøg om godkendelse"

Husk at kryds feltet af hvor vi spørger om du allerede har en godkendelse. 

Inden tre måneder før udløb

Ansøgninger om fornyelse skal indsendes til GDV senest tre måneder før den nuværende godkendelses udløb, for at vi kan garanterer en fornyelse inden udløbsdatoen. 

Modtager vi en ansøgning senere end tre måneder før udløbsdatoen, kan vi desværre ikke garantere at vi når at forny godkendelsen, inden den udløber. 

En godkendelse kan ikke fornys, når den er udløbet. Derfor indsendes en ny ansøgning om GDV-godkendelse. 

Du skal derfor huske at indsende din ansøgning om fornyelse senest tre måneder før godkendelsens udløb. Ellers forventes en sagsbehandlingstid på 6-8 måneder på lige fod med GDV-sekretariatets andre ansøgninger.

Mangler opdateret udenlandsk certifikat 

Styrelsen kan godt modtage en ansøgning om fornyelse tre måneder før udløb, selvom det pågældende udenlandske certifikat endnu ikke er modtaget fra underleverandøren endnu.

Det bør dog fremgå af ansøgningen, at certifikatet vil blive fremsendt efterfølgende.

Det opdaterede certifikat skal herefter indsendes så hurtigt, det foreligger hos underleverandøren.

Fornyelse af GDV-godkendelsen vil dog ikke være muligt, hvis ikke det opdaterede udenlandske certifikat modtages hos styrelsen.

Fornyelse eller ny godkendelse? 

Der kan kun søges om fornyelse, hvis byggevaren er uændret ift. den gældende godkendelse. Hvis der er ændringer i enten konstruktion, materialesammensætning eller sundhedsmæssige egenskaber, skal du indsende en ny ansøgning.

Desuden skal det være den samme virksomhed, som fik den nuværende godkendelse, der ansøger om fornyelse.

I alle tilfælde, hvor ansøgningen må betragtes som ny, kan det eksisterende godkendelsesnummer ikke videreføres, og den nye GDV-godkendelse vil blive tildelt et nyt godkendelsesnummer.

 Hvorvidt en godkendelse kan fornys eller om der skal indsendes en ny ansøgning kan du læse mere om i vejledningen refereret til ovenfor. 

Sagsbehandlingstid

Styrelsen har på nuværende tidspunkt mange ansøgninger, hvorfor der må forventes længere behandling af din ansøgning. 

Du kan i øjeblikket forvente en behandlingstid på 6-8 måneder. 

Dette gælder ikke for ansøgninger om fornyelse, der er indsendt senest tre måneder før udløb.