Ansøg om godkendelse

For at få en byggevarer godkendt, skal man ansøge om godkendelse. Har du allerede en godkendelse, skal du i stedet ansøge om fornyelse. Er din godkendelse udløbet, skal du ansøge om godkendelse.

Inden en ansøgning indsendes, anbefales det at læse ”Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen” igennem og følge fremgangsmåden deri.

Link til "Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen"

Sådan ansøger du

 På Virk.dk udfylder du et elektronisk ansøgningsskema. Du skal have en række bilag klar, som du skal bruge når du udfylder ansøgningsskemaet. Disse bilag er oplistet og gennemgået nedenfor.

Udfyld og indsend versionslisten med din ansøgning

Link til versionsliste

Byggevaren skal fremstå tydeligt af billedet. Baggrunden skal være hvid. 

Der skal vedlægges tegninger af byggevaren.

Tegninger skal være en splittegning (exploded view).

Tegningen kan suppleres med snittegninger.

Materialespecifikationer sikrer vigtige oplysninger om byggevaren, som styrelsen skal bruge til at behandle ansøgningen. Det anbefales derfor, at den relevante materialespecifikation udfyldes og benyttes som den materialedokumentation, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet.

Materialespecifikationerne indeholder også vejledning om blandt andet valg af testversion for byggevaren samt om testkrav for forskellige materialetyper.

Det er tilladt at vedlægge egne komponent- og materialelister, hvis de indeholder de samme oplysninger som en materialespecifikation.

 

Udfyld og indsend den/de for dig relevante materialspecifikation(er) med din ansøgning:

Link til materialespecifikation for armaturer

Link til materialespecifikation for apparater

Link til materialespecifikaton for rør af metal

Link til materialespecifikation for tætningsprodukter og rørforinger

Link til materialespecifikation for rør og slanger af plast og elastomer

Link til materialespecifikation for fittings fordelerrr ventiler og/eller af metal og plast

 

Anvendelse af toksikologisk rådgiver.

I visse tilfælde skal du anvende en toksikologisk rådgiver til at foretage en toksikologisk vurdering af byggevaren og udfærdige et relevant testprogram samt efterfølgende foretage en vurdering og konklusion af testresultaterne.

Der er krav herom, når byggevaren eller dens enkeltkomponenter består af:

· Plast/elastomerer.

Testprogrammet udarbejdes på baggrund af den toksikologiske vurdering.

Testprogrammet skal kun fremsendes, hvis det ikke er inkluderet i den toksikologiske vurdering.

Ansøger du om godkendelse på vegne af en anden virksomhed, skal der vedlægges en fuldmagt til at handle.

 Du kan downloade en tjekliste, som du kan bruge når du ansøger: 

Link til tjekliste (PDF)

Link til tjekliste (Word-dokument)

Når alle bilag er indsamlet, er du klar til at udfylde det elektroniske ansøgningsskema på Virk.dk 

Ansøg gennem Virk.dk 

Styrelsens sagsbehandling

Vi modtager løbende ansøgninger om både nye godkendelser og fornyelser i GDV-teamet. Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, vi modtager dem, og sagsbehandlingstiden varierer alt efter hvilket materiale vi modtager til de enkelte ansøgninger.

Når vi modtager din ansøgning modtager du en bekræftelse pr. mail fra gdv@sbst.dk, hvor din sag tildeles et sagsnummer. Sagen placeres dernæst i køen af indkomne sager.

Forkort sagsbehandlingstiden

Sørg for at materialet indsendt er korrekt og tilstrækkeligt.

Som oftest efterspørger vi yderligere informationer i forbindelse med behandling af ansøgninger, da mange sager ikke indeholder de nødvendige informationer.

Når det sker vil ansøgningsprocessen som udgangspunkt starte forfra igen.

Som ansøger kan man derfor med fordel sikre sig, at man indsender det rigtige materiale, og i tilstrækkeligt omfang. På denne måde, kan der undgås unødvendig forsinkelse af sagsbehandlingen.

Sagsbehandlingstid

Styrelsen har på nuværende tidspunkt mange ansøgninger, hvorfor der må forventes længere behandling af din ansøgning. 

Du kan i øjeblikket forvente en behandlingstid på 6-8 måneder. 

Dette gælder ikke for ansøgninger om fornyelse, der er indsendt senest tre måneder før udløb.