Socialstyrelsens resultatplan og virksomhedsinstruks

Senest opdateret 07-01-2022

Socialstyrelsens resultatplan viser styrelsens målsætninger for 2023. Virksomhedsinstruksen beskriver Socialstyrelsens forretningsområde og ansvar for hovedkonti på bevillingslovene.

Resultatplanen er indgået mellem Socialstyrelsen og ministeriets departement. Den indeholder strategiske, kernefaglige, økonomiske og administrative målsætninger for 2023 og kan læses her:

Socialstyrelsens resultatplan 2023

Resultatplanen tager afsæt i de hovedopgaver, som Socialstyrelsen jf. finansloven skal varetage:

Socialstyrelsens hovedopgaver

Virksomhedsinstruks

Virksomhedsinstruksen for Socialstyrelsen er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne og retningslinjerne i henholdsvis bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. og Moderniseringsstyrelsens vejledning af 16. april 2010.

Formålet med virksomhedsinstruksen er at beskrive Socialstyrelsens forretningsområde og give en oversigt over hvilke hovedkonti på finansloven, som styrelsen har ansvar for.

Socialstyrelsens virksomhedsinstruks (pdf)