Strategi, mål og resultater

Socialstyrelsens strategi, resultatplan, virksomhedsinstruks og årsrapport.

På siderne i denne menu er der adgang til de dokumenter, der sætter rammerne for Socialstyrelsens arbejde, og til Socialstyrelsens årsrapport:

  • Strategien beskriver Socialstyrelsens vision, kerneopgaver og principper, vi arbejder efter
  • Resultatplanen er indgået mellem Socialstyrelsen og ministeriets departement.
  • Virksomhedsinstruksen beskriver Socialstyrelsens forretningsområde og ansvar for hovedkonti på bevillingslovene 
  • Socialstyrelsens årsrapporter viser regnskab og omfatter de hovedkonti på finansloven, som Socialstyrelsen er ansvarlig for.
Senest opdateret 31-08-2021