Serviceloven

Senest opdateret 02-02-2022

Socialstyrelsens arbejde omfatter en række ydelser efter serviceloven.

Socialstyrelsens arbejde dækker en bred vifte af opgaver på det sociale område og omfatter en række ydelser efter serviceloven.

Formålet med serviceloven er:

  • at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer.
  • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte.
  • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Alle de kommunale, regionale og private tilbud indsamles og formidles via Tilbudsportalen:

Læs om Tilbudsportalen her

Se hele serviceloven på Retsinformation:

Serviceloven på Retsinformation

 

 

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet