Persondatapolitik

Persondatapolitikken beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger. Du kan også læse, hvilke rettigheder du har i den forbindelse som borger.

Persondatapolitikken beskriver, hvordan vi generelt behandler personoplysninger og hvilke rettigheder du har, når dine personoplysninger behandles af os.

Hvilke regler gælder?

Reglerne for behandling af personoplysninger findes i:

Databeskyttelsesforordningen – den kaldes også for GDPR

Databeskyttelsesloven

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Social- og Boligstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Social- og Boligstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C  
Tlf. nr. 72 42 37 00
E-mail: info@sbst.dk 
CVR-nr.: 26144698

Når Social- og Boligstyrelsen modtager personoplysninger om dig, skal vi efter reglerne i GDPR give dig en række oplysninger. Det gælder uanset om du henvender dig som borger, som journalist, eller som medarbejder fra en privat virksomhed eller anden offentlig myndighed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • Via e-mail til dpo@sbst.dk (må ikke indeholde følsomme eller fortrolige oplysninger)
 • Via e-Boks her
 • Via telefon: 41 93 24 50
 • Via post: Edisonsvej 1, 5000 Odense C, att. Databeskyttelsesrådgiveren

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Social- og Boligstyrelsen behandler personoplysninger i flere forskellige situationer. Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger som led i vores opgavevaretagelse som offentlig myndighed.  

Social- og Boligstyrelsen behandler også personoplysninger, når vi udfører videnskabelige og statistiske undersøgelser. Hvis du besøger vores hjemmesider, bliver der ligeledes registreret oplysninger om dig.

Alle personoplysninger beskyttes og behandles efter databeskyttelsesreglerne.

Efter hvilke regler behandler vi dine personoplysninger?

Generelle behandlingsprincipper

Social- og Boligstyrelsen behandler personoplysninger i overensstemmelse med de generelle behandlingsprincipper i GDPR art. 5. Social- og Boligstyrelsen har opstillet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine personoplysninger bedst muligt, og det er alene de medarbejdere, der har behov for det, der har adgang til dine personoplysninger.

Vi behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har en lovlig grund (hjemmel) til det, og behandlingen er nødvendig for det arbejde, vi skal udføre. Hvis vi har modtaget urigtige oplysninger om dig, slettes eller berigtiges de, så vidt det er muligt, og vi beskytter dine oplysninger, så andre ikke kan se dem.

Behandlingen af dine personoplysninger er normalt baseret på GDPR artikel 6, stk. 1, litra e, der handler om behandling af personoplysninger som led i offentlig myndighedsudøvelse.

Følsomme oplysninger

Hvis du har sendt følsomme personoplysninger til os, er vores behandling derudover baseret på GDPR artikel 9, stk. 2, litra a, artikel 9, stk. 2, litra f og artikel 9, stk. 2, litra g, jf. databeskyttelsesloven § 7, stk. 4. (det er reglerne for myndigheders behandling af følsomme personoplysninger).

Følsomme personoplysninger er:

 • oplysninger om race eller etnisk oprindelse,
 • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning,
 • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold,
 • genetiske data,
 • biometriske data med det formål entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger,
 • oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Videnskabelige og statistiske undersøgelser

Hvis dine personoplysninger behandles i forbindelse med videnskabelige og statistiske undersøgelser, sker det med hjemmel i GDPR art. 6, stk. 1, litra e og databeskyttelsesloven § 10.  

Strafbare forhold

Hvis vi behandler oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på GDPR artikel 10 og databeskyttelsesloven § 8, stk. 1 og 2.

CPR

Hvis vi behandler oplysninger om dit CPR nummer, sker det med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

Social- og Boligstyrelsen videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for den opgave, som skal løses. Du vil blive oplyst, hvis vi videregiver dine oplysninger.

Vedr. aktindsigter

Social- og Boligstyrelsen er som offentlig myndighed underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og forvaltningsloven. Hvis du har taget kontakt til Social- og Boligstyrelsen, kan Social- og Boligstyrelsen, som led i behandlingen af en anmodning om aktindsigt, udlevere dine oplysninger, hvis de falder inden for anmodningen. Social- og Boligstyrelsen giver ikke aktindsigt i enkeltpersoners private herunder økonomiske forhold.

Social- og Boligstyrelsen er underlagt tilsyn fra Social- og Indenrigsministeriet, Datatilsynet, Rigsrevisionen m.fl., hvor det kan være nødvendigt, at kunne udlevere eventuelle oplysninger.

Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?

Social- og Boligstyrelsen er som offentlig myndighed underlagt reglerne om journalisering af ind- og udgående post efter offentlighedslovens regler.

Social- og Boligstyrelsens sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

Hvilke rettigheder har du?

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du selv kontakte os.

Du har som udgangspunkt følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt:
  Du har som udgangspunkt ret til at se de personoplysninger, Social- og Boligstyrelsen behandler om dig. Du har desuden ret til at få en række oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles herunder bl.a. hvad formålet med behandlingen er.
 • Ret til berigtigelse:
  Du har i visse situationer ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
 • Ret til sletning:
  Du har begrænset adgang til at få slettet dine personoplysninger, da Social- og Boligstyrelsen bl.a. er omfattet af reglerne om journalisering
 • Ret til indsigelse:
  Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling:
  Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
 • Ret til dataportabilitet:
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse:
  Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Klagevejledning

Du kan klage til Datatilsynet over Social- og Boligstyrelsen behandling af dine personoplysninger. Inden du klager til Datatilsynet, skal du først tage kontakt til Social- og Boligstyrelsen.

Hvis du vil klage til Datatilsynet skal det ske via deres formular. Du finder formularen på Datatilsynets hjemmeside. 

Find datatilsynets hjemmeside her

Senest opdateret 18-04-2023

Om brugen af cookies

Social- og Boligstyrelsens hjemmesider anvender cookies. Vil du vide mere om hvilke cookies vi anvender og hvordan du ændrer dit samtykke, kan du læse mere her:

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)