Implementering og Udmøntning

Senest opdateret 20-09-2021

Implementering og Udmøntning arbejder på tværs af social- og ældreområdet med at skabe de bedste rammer for effektiv implementering. Kontoret udmønter politisk afsatte midler til kommunerne, regioner og organisationer i civilsamfundet. Endeligt er kontoret ansvarligt for Social- og Boligstyrelsens samarbejde med fonde.

Opgaver i centeret

Centeret varetager disse hovedopgaver:

  • Skabe rammer for og understøtte arbejdet i Social- og Boligstyrelsen med at implementere og omsætte viden og lovgivning på det sociale område effektivt til praksis i landets kommuner, regioner og sociale tilbud.
  • Udmelde, sagsbehandle, træffe afgørelse om og følge op på tildeling af tilskudsmidler fra ansøgningspuljer og direkte tilskud på både social- og ældreområdet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsens fagkontorer, økonomikontor og jurakontor samt en række eksterne aktører.
  • Samarbejde med departement og fagkontorer om udvikling af nye initiativer, som indeholder tilskud.
  • Understøtte implementeringen af ministeriets strategi for styrket dialog og aktivt samarbejde med fonde.

Bemanding

Centeret består af en kontorchef, tre faglige ledere og cirka 30 medarbejdere.

Kontakt

Anja Marie Toxværd Ramussen
Kontorchef