Redskaber til en god faglig inddragelsespraksis

På denne side kan du finde redskaber, som understøtter inddragelse i henhold til det mindset, der præsenteres i Laura Lundys model for børneinddragelse. Lundys model peger på fire elementer, der skal være til stede for, at der er tale om reel inddragelse af børn og unge: Rum, Stemme, Tilhører og Indflydelse.


(Klik på billedet for stor version)

Redskaberne kan eksempelvis være interviewguides, samtaleskabeloner, dialogkort og svarskemaer. De enkelte redskaber er udvalgt på baggrund af:

  1. At kunne anvendes til inddragelse af børn og unge i udsatte positioner
  2. At kunne understøtte et tidsvarende børnesyn
  3. At være anvendelsesorienterede på tværs af kommuner i Danmark

Redskaberne er målrettet ledere og fagprofessionelle fra myndighedsområdet, der gerne vil skabe en større systematik omkring deres inddragelsespraksis. Samlingen her skal ikke ses som en udtømmende liste, men eksempler på hvordan man kan omsætte Laura Lundys elementer til styrket faglig praksis omkring inddragelse af børn- og unge i udsatte positioner. Der vil løbende tilføjes nye redskaber til siden her.

Forudsætningen for at arbejde med redskaberne er, at der altid skal tages udgangspunkt i det enkelte barn med henblik på at anvende og evt. tilpasse redskabet. Ved hvert redskab vil der være en kort introduktion til redskabets formål og anvendelse, gode råd om anvendelse og hvor redskabet er udviklet.

Redskabssamlingen kan også anvendes som inspiration på det brede børne- og ungeområde fx sundheds- og skoleområdet.

Hvis du vil vide mere kan du

  1. Læse om Laura Lundys model for børneinddragelse i dette videnstema, der udfolder hvordan modellen kan anvendes i arbejdet med at inddrage børn og unge i myndighedssagsbehandlingen
  2. Lytte til podcasten om inddragelse af børn og unge med handicap, der også tager afsæt i Laura Lundys model

Begge dele finder du her

Oversigt over redskaber

Redskabet, som er en plakat, angiver overordnet, hvordan man kan arbejde med henholdsvis rum, stemme, tilhører og indflydelse i Lundys model. For hvert element beskrives kort, hvordan man sætter indholdsmæssigt fokus for hvert element. Herefter angives tre handlingsanvisninger, der understøtter elementets fokus.

Laura Lundys model for børneinddragelse – plakat

Dette redskab har til formål at kvalificere overvejelserne om, hvordan barnet eller den unge inddrages i egen sag. Redskabet består af fire dialogkort med refleksionsspørgsmål relateret til de fire elementer rum, stemme, tilhørere og indflydelse fra Laura Lyndys model for børneinddragelse.

Hvordan inddrager jeg barnet eller den unge - dialogkort

Redskabet, som er et spørgeskema, har til formål at give barnet eller den unge mulighed for at fortælle rådgiveren om, hvordan barnet eller den unge oplevede mødet.

Hvordan jeg oplevede mødet – spørgeskema

Dette redskab er et eksempel på et børnebrev, som kan forberede barnet på et møde med en børne- og ungerådgiver.

Redskabet er et brev, som giver barnet information om et planlagt møde, og giver barnet mulighed for at fortælle rådgiver om sine overvejelser forud for mødet.

Gør mig klar til mit møde

Dette redskab er et eksempel på en skabelon, der kan anvendes til at spørge åbent ind om barnet og barnets oplevelser.

Skabelonen kan bruges som dagsorden for en samtale, men kan også sendes til barnet før et møde og bruges til barnets forberedelse af mødet.

At være mig

Formålet med at udarbejde et bevidningsbrev er, at inddrage barnet og barnets perspektiv i udarbejdelsen af det skriftlige materiale på en børnevenlig måde i forbindelse med en omvæltning i barnets liv.

Bevidning hjælper barnet til at huske og genbesøge tidligere perioder i barnets liv.

Min fortælling

Spørgeskemaet er et eksempel på, hvordan der med lukkede og konkrete spørgsmål kan spørges ind til teser om, hvordan barnet har det i forskellige situationer.

Spørgeskemaet kan enten udfyldes på mødet, eller det kan udfyldes af barnet før mødet og bidrage til forberedelse på de spørgsmål, som vil blive stillet til samtalen.

Hvis barnet ikke har lyst til eller mulighed for at deltage i et fysisk møde, kan spørgeskemaet også udfyldes af barnet, uden at der afholdes et møde, som en alternativ vej til at få adgang til barnets perspektiv.

Om at være hjemme

Redskabet er et eksempel på en skabelon for en samtale med et barn om, hvordan barnet har det.

De spørgsmål, der indgår i redskabet, kan bidrage til at strukturere samtalen og giver et overblik over den samlede samtale.

Nu og snart

Redskabet er et eksempel på en samtaleskabelon, der kan anvendes til at skabe en struktur for en samtale, hvor barnet fortæller om forskellige forhold i sit liv.

Nu og snart om livsarenaer

Redskabet er et eksempel på et brev, som barnet kan få med efter en samtale, hvor det helt kort fremgår, hvad barnet har talt med sin børne- og ungerådgiver om samt, hvad der skal ske efter samtalen.

Tak for i dag

Kontakt

Maria Winther Pedersen
Specialkonsulent