Gruppebaserede rådgivningsforløb

Kommuner og § 110-boformer kan gennem gruppebaserede rådgivningsforløb få støtte til arbejdet med konkrete temaer indenfor hjemløshedsområdet. Gruppeforløbet byder derudover på muligheden for at etablere et netværk med andre kommuner eller § 110-boformer, som er optagede af det samme tema.

Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (Rådgivningsfunktionen) udbyder gruppebaserede rådgivningsforløb to gange årligt. I et gruppebaseret forløb foregår udviklings- og implementeringsarbejdet i mindre grupper af kommuner eller § 110-boformer og med afsæt i et konkret tema, som udmeldes af Rådgivningsfunktionen. Gruppestørrelsen i de enkelte forløb vil være på tre til seks deltagere.

De gruppebaserede forløb tager afsæt i et fælles tema, som flere kommuner eller § 110-boformer arbejder med eller ønsker at arbejde med. Derudover er de enkelte forløb planlagt ud fra en præmis om, at den lokale praksis udvikles gennem anvendelsen af lokale prøvehandlinger.

Det indebærer et systematisk arbejde, hvor der først udvælges et lokalt udviklingspunkt i relation til det pågældende tema. Kommunerne eller § 110-boformerne samler derefter lokale erfaringer i en afgrænset periode, hvorefter der evalueres og justeres på prøvehandlingen både lokalt og i fællesskab med input og sparring på tværs af alle deltagere og med Rådgivningsfunktionen.

Et gruppebaseret rådgivningsforløb varer ca. et halvt år, hvor kommunerne eller § 110-boformerne støttes i udvikling af den lokale praksis i relation til det specifikke tema. Rådgivningsfunktionen følger op på kommunens eller § 110-boformens fortsatte arbejde med tematikken tre måneder efter afslutning af forløbet.

Læs mere om det generelle indhold og aktiviteter i gruppebaserede rådgivningsforløb i pjecen ”Overordnet plan for gruppebaserede forløb”. I planen beskrives fx den forventede deltagerkreds til de enkelte aktiviteter. Vær opmærksom på, at fx deltagerkreds, antal mødegange og mødernes form vil variere alt efter gruppeforløbets tema.

Overordnet plan for gruppebaserede forløb (PDF)

Når en kommune eller en § 110-boform tilmelder sig til et gruppebaseret rådgivningsforløb, er der en række forventninger til blandt andet deltagelse, organisering og bemanding. I ” Kort og klart – gruppebaserede rådgivningsforløb” beskrives, hvad det forventede udbytte er ved deltagelse i et gruppebaseret rådgivningsforløb, og hvilke forventninger der er til kommunens eller § 110-borformens deltagelse.

Kort og klart - Gruppebaserede rådgivningsforløb med Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (PDF)

Tilmelding til gruppebaserede rådgivningsforløb

Til efteråret 2023 bliver det igen muligt at tilmelde sig de gruppebaserede rådgivningsforløb. Du kan læse mere om temaerne for rådgivningsforløbene, og hvordan man tilmelder sig, ved at klikke på modulerne nedenfor.

Rådgivningsfunktionen udbyder i øjeblikket gruppebaserede rådgivningsforløb om følgende temaer:

 • Tema 1: Systematisk arbejde med udredning og opholdsplan på § 110-boformer. Målgruppen for forløb er § 110-boformer, der ønsker at udvikle deres praksis omkring arbejdet med udredning og opholdsplan.
 • Tema 2: M-ACT-indsats på hjemløshedsområdet. Målgruppen for forløb er kommuner, der har besluttet at implementere M-ACT-indsatsen.

Læs mere om indhold og aktiviteter i de gruppebaserede rådgivningsforløb i Kort og klart-pjecerne.

Lige nu er der ikke mulighed for at tilmelde sig et gruppebaseret rådgivningsforløb. Til efteråret 2023 bliver der igen mulighed for tilmelding, hvor nedenstående tilgang kan følges. 

For at tilmelde sig et gruppebaseret rådgivningsforløb skal man som kommune eller § 110-boform udfylde et kort tilmeldingsskema via SurveyXact. Som forberedelse til udfyldelsen kan man med fordel læse dokumentet ”Indhold i tilmeldingsskema til gruppebaserede rådgivningsforløb”, hvor spørgsmålene er beskrevet.

Indhold i tilmeldingsskema til gruppebaserede rådgivningsforløb (PDF)

For at tilmeldingen er gyldig, skal man derudover downloade filen ”Hensigtserklæring om opbakning til udviklingsarbejdet lokalt”, få den underskrevet af den ansvarlige leder jf. de beskrevne forventninger til deltagere, og uploade det underskrevne dokument i SurveyXact undervejs i udfyldelsen. Få derfor gerne underskrevet hensigtserklæringen forud for udfyldelsen af tilmeldingsskemaet.

Hensigtserklæring om opbakning til udviklingsarbejdet lokalt (PDF)

Tilmeldingsskemaet til gruppebaserede rådgivningsforløb (SurveyXact)

Ansøgere kan forvente en tilbagemelding om imødekommelse eller afslag på tilmeldingen.

I tilfælde af at der er flere tilmeldte, end der er pladser i det udbudte gruppeforløb, bliver kommunen eller § 110-boformen registreret på en venteliste og kontaktet ved eventuelle afbud.

Datoerne for de obligatoriske aktiviteter i de enkelte gruppebaserede forløb kan ses her.

Tema 1:

 • Den 14. eller 17. april: Forberedende individuelt møde (ca. 1 time, virtuelt, med leder/tovholder). Angiv ønsker for dato og tidspunkt ved tilmelding
 • Den 21. april: Opstartsmøde - Del 1 (fysisk heldagsmøde, fuld deltagerkreds)
 • Den 26. april: Opstartsmøde - Del 2 (3-4 timer, virtuelt, fuld deltagerkreds)
 • Den 19. juni + 8. september + 23. oktober (ny dato): Refleksionsmøder (fysiske heldagsmøder, fuld deltagerkreds)
 • Den 24. november: Afslutningsmøde (4 ½ time, virtuelt, fuld deltagerkreds)
 • Februar 2024: Telefonsamtale - opfølgning med hver § 110-boform (ca. 1 time, med leder/tovholder).

Tema 2:

 • Den 25. april eller den 26. april: Forberedende individuelt møde (ca. 1 time, virtuelt, med leder/tovholder). Angiv ønsker for dato og tidspunkt ved tilmelding
 • Den 4. maj: Opstartsmøde (fysisk heldagsmøde, fuld deltagerkreds)
 • Den 6. juni: Refleksionsmøde (4 ½ time, virtuelt, fuld deltagerkreds)
 • Den 30. august + 26. september: Refleksionsmøder (fysisk heldagsmøde, fuld deltagerkreds)
 • Den 31. oktober: Afslutningsmøde (fysisk heldagsmøde, fuld deltagerkreds)
 • Den 9. – 11. januar 2024: Telefonsamtale - opfølgning med hver kommune (ca. 1 time, med leder/tovholder).

Vær opmærksom på, at det allerede ved tilmelding til et gruppebaseret rådgivningsforløb vil være hensigtsmæssigt, at kommunen eller § 110-boformen sikrer, at den forventede deltagerkreds kan deltage i de enkelte møder. Dette kan gøres ved at reservere datoerne i de relevante parters kalendere.

Tre til seks kommuner eller § 110-boformer kan deltage i et gruppeforløb.

Deltagelse i et gruppebaseret rådgivningsforløb sker efter først-til-mølle-princippet. Rådgivningsfunktionen forbeholder sig dog retten til at sikre en geografisk spredning blandt deltagerne på de enkelte forløb.

Det er gratis at indgå i et gruppebaseret rådgivningsforløb. Rådgivning og aktiviteter varetages af Rådgivningsfunktionen. Kommunerne eller § 110-boformerne deltager i de nødvendige, aftalte aktiviteter virtuelt eller i Social- og Boligstyrelsens lokaler i Odense. Social- og Boligstyrelsen stiller de nødvendige mødefaciliteter samt forplejning til rådighed, når der er tale om fysisk afholdelse af aktiviteter (i Odense).

Senest opdateret 15-03-2023

Kontakt

Christina Skøtt-Christensen
Specialkonsulent

Tilmelding til gruppebaserede rådgivningsforløb bliver muligt igen til efteråret 2023

Til efteråret 2023 bliver det igen muligt at tilmelde sig gruppebaserede rådgivningsforløb. Temaerne for de gruppebaserede rådgivningsforløb vil blive offentliggjort via Social- og Boligstyrelsens hjemmeside og nyhedsbrev i efteråret 2023. 

Læs mere om, hvordan man tilmelder sig rådgivningsforløbene samt aktiviteterne i de nuværende gruppeforløb i foldud-funktionen på denne side.