Housing First-tilgangen

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager bostøtte.

                       En bolig kan være mange ting. Her vises spændet af individuelle boligløsninger: fra barndomshjemmet, skæve boliger, boliger i fællesskab fx kollegium, opgangsfællesskaber og til at få sin egen lejekontrakt og hermed egne nøgler.

Boligen er en basal menneskeret. Det er grundopfattelsen i den tilgang til hjemløshed, der ligger i begrebet Housing First. Alle mennesker har brug for en bolig og for sikkerhed omkring boligsituationen. Der skal derfor være tale om en permanent bolig. I Housing First tilbydes borgeren en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og med en fast, tidsubegrænset lejekontrakt.

Tilgangen består af disse grundopfattelser:

  • Boligen som en basal menneskeret
  • Respekt, empati og medmenneskelighed over for alle borgere
  • En forpligtelse til at arbejde med brugerne, så længe de har behov
  • Selvstændige boliger i almindeligt byggeri
  • Adskillelse af bolig og støttetilbud
  • Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse
  • Recovery-orientering
  • Skadesreduktion

Housing First-tilgangen bygger på en række bredere tendenser, når det gælder udviklingen af sociale indsatser overfor borgere med sociale støttebehov i form af deinstitutionalisering, normale leve- og boligforhold, individuel social støtte og serviceydelser fra forskellige instanser.

Videoen nedenunder giver en kort introduktion til, hvad Housing First-tilgangen er, og hvilke elementer der er vigtige, hvis man vil arbejde med Housing First-tilgangen.

Modsætning til trappetrins-modellen

Housing First er trappetrins-modellens modsætning. I trappetrins-modellen er boligparathed et mål, som der skal arbejdes hen imod. Housing First tager udgangspunkt i, at borgeren får en bolig som det første. En stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre fx psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk.