Om hjemløshed

Senest opdateret 13-09-2022

At være en borger i hjemløshed handler ikke blot om at mangle en bolig. Det falder ofte sammen med en lang række andre problemstillinger.

Borgere i hjemløshed er en forskelligartet gruppe, som oplever problemstillinger, der kan gøre det vanskeligt at skaffe sig en bolig og/ eller kunne klare at opholde sig i egen bolig. Misbrug, psykisk sygdom, dårlig økonomi, kriminalitet, manglende socialt netværk, rodløshed og ringe arbejdsmarkedstilknytning er faktorer, der ofte hænger sammen med hjemløshed.

På hjemløshedsområdet arbejder Socialstyrelsen med indsamling og formidling af viden og implementering af metoder. På disse sider finder du informationer om hjemløshedsområdet i Danmark.

Litteraturoverblik på hjemløshedsområdet

Socialstyrelsen har udarbejdet et litteraturoverblik med et udvalg af aktuelle publikationer fra ind- og udland, som belyser hjemløshedsområdet blandt andet ud fra temaerne: introduktion til målgruppen, Housing First-tilgangen, boformer til borgere i hjemløshed og forebyggelse af hjemløshed.

Socialstyrelsen opdaterer løbende litteraturoverblikket på hjemløshedsområdet.

Litteraturoverblik på hjemløshedsområdet – et udvalg af dansk og international litteratur

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Vil du vide mere?

Vidensportalen, der hører under Socialstyrelsen, har et tema om hjemløshed. Her kan du få baggrundsviden og læse om tre dokumenterede metoder, ACT, ICM og CTI.