Byfornyelse

De kommuner, der træffer beslutning om områdefornyelse, skal udarbejde et byfornyelsesprogram for indsatserne. I forbindelse med udarbejdelsen af programmet skal kommunen etablere et forpligtende samarbejde med de parter/borgere, der bliver berørt.