Klagemuligheder for anbragte børn og unge

Senest opdateret 09-02-2022

Anbragte børn og unge, som er fyldt 12 år, kan klage over de afgørelser, som kommunen træffer om barnets eller den unges anbringelse.

Retten til at klage er blot én af de mange rettigheder, som anbragte børn og unge over 12 år har. Via linkene nedenfor kan du se film om anbragte børn og unges rettigheder. Du kan også se, hvilke rettigheder forældrene har:

Dine rettigheder som anbragt barn eller ung i en almindelig eller kommunal plejefamilie

Dine rettigheder som anbragt barn eller ung på et opholdssted eller døgninstitution

Dine rettigheder som anbragt barn eller ung i en delvis lukket institution eller afdeling

Dine rettigheder som anbragt barn eller ung i en sikret døgninstitution eller afdeling

Dine rettigheder som forælder til et anbragt barn eller ung

Børne – og Socialministeriet har lavet denne generelle oversigt over, hvilke afgørelser på børneområdet, der kan klages over, og hvordan der klages. Oversigten er mest rettet til voksne:

Klagemuligheder for børn og unge

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet