Den faglige bestyrelse

Senest opdateret 28-06-2021

VISO følges af en faglig bestyrelse, der afholder møder 3 gange årligt. Bestyrelsen udpeges for fire år ad gangen, og den nuværende bestyrelse har virket siden 1. juli 2019.

Bestyrelsens opgaver er at:

  • rådgive direktøren for Socialstyrelsen om VISO's faglige virksomhed
  • vurdere og komme med forslag til prioritering af VISO's indsatsområder
  • pege på områder med behov for vidensudvikling
  • vurdere niveauet af VISO's konkrete indsats. 
 • Anette Laigaard (formand)
 • Anna Sofie Weigaard Jørgensen (indstilling fra Børne- og Undervisningsministeriet
 • Ask Løvbjerg Abildgaard (indstilling fra Danske Handicaporganisationer)
 • Hanne Bertelsen (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Trine Frederiksen (indstilling fra Social- og Ældreministeriet)
 • Katrine Nørtoft Magelund (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Kristian Bennedsen (indstilling fra Danske Handicaporganisationer)
 • Lene Kristiansen (indstilling fra brugerorganisationer på udsatteområdet)
 • Mogens Nørgaard (indstilling fra Danske Regioner)
 • René Junker (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Søren Skjødt (indstilling fra Børnesagens Fællesråd)
 • Thomas Knudsen (indstilling fra Kommunernes Landsforening)

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00 

Åbningstider:

Mandag - fredag: Kl. 9 - 11.30