Workshops om selektiv mutisme

Billede af pige med blad for munden

Børn med selektiv mutisme er ikke tavse, fordi de mangler kommunikative færdigheder; deres tavshed er udtryk for en angsttilstand. VISO inviterer til workshops i marts 2023 for både forældre og fagprofessionelle, som ønsker at få nyeste viden om selektiv mutisme, og hvordan man kan hjælpe.

Selektiv mutisme er en angstlidelse, der typisk rammer børn, og som indebærer, at barnet i nogle sammenhænge ikke taler, selvom han eller hun har et fuldt funktionelt sprog.

Ofte taler børn med selektiv mutisme spontant og entusiastisk med deres forældre, søskende og andre nære familiemedlemmer, men i børnehaven eller skolen er de konsekvent tavse, eller snakker kun med enkelte andre børn, når ingen andre hører det.

Der foreligger kun ganske lidt forskning om selektiv mutisme i Danmark. Derfor har VISO i 2022 udgivet en videnspublikation om denne form for angst. Formålet med videnspublikationen er at belyse, hvordan selektiv mutisme påvirker barnets udvikling, hvad der ligger bag tavsheden og give praksisnære perspektiver på, hvordan fagprofessionelle bedst hjælper børn med selektiv mutisme og netværket omkring dem.

Hent videnspublikationen her 

Workshops for fagprofessionelle

Er I i jeres kommune interesseret i, hvordan der kan arbejdes med at øge kommunikationen hos børn, der ikke taler? Og ønsker I inspiration til, hvordan netværksarbejdet omkring barnet kan organiseres, så det bedst muligt understøtter barnets udvikling og trivsel? Så vær med i en af vores workshops her i foråret.

Læs mere og tilmeld jer via linket: 

Tilmeld dig workshop i Aarhus 16. marts 2023

Tilmeld dig workshop i Herning 20. marts 2023

Tilmeld dig workshop i Odense 28. marts 2023

Tilmeld dig workshop i København 30. marts 2023

Workshops for forældre

VISO tilbyder også workshops for forældre, der har selektiv mutisme tæt ind på livet. På workshoppen vil I få nyeste viden om de vanskeligheder, der ligger bag tavsheden, og gode måder at håndtere denne form for angst på. Der vil også være fokus på, hvad man som forældre kan gøre for at understøtte sit barns mod til at tale, og hvordan samarbejdet i det samlede netværk omkring barnet – familie, skole, kommune osv. - kan organiseres, så det bedst muligt understøtter udvikling og trivsel.

Læs mere om VISOs workshops for forældre og tilmeld jer via linket: 

Tilmeld dig workshop i Aarhus 15. marts 2023

Tilmeld dig workshop i Herning 20. marts 2023

Tilmeld dig workshop i Odense 28. marts 2023

Tilmeld dig workshop i København 29. marts 2023

Kontakt

Ellen Vibe Pedersen
Konsulent

Pjece og podcasts

En kort pjece præsenterer gode råd fra personer, der selv har selektiv mutisme:

Hent pjecen (pdf) 

Der er også udarbejdet to podcasts til hhv. fagprofessionelle og forældre: 

Hør podcast til fagprofessionelle 

Hør podcast til forældre