Rådgivning om særlige handicapområder

Senest opdateret 07-03-2022

Her kan du få kontaktoplysninger på de leverandører, der rådgiver om døvblindhed, epilepsi, høretab, synsnedsættelse samt funktionsnedsættelser hos førskolebørn. Alle leverandørerne er en del af netværket under Koordinering af Specialrådgivning (KaS).

Både fagpersoner og borgere kan kontakte de forskellige leverandører direkte. Henvendelsen skal derfor ikke nødvendigvis gå igennem VISO. Alle seks leverandører er landsdækkende, og du kan derfor benytte dig af deres rådgivning mv. uanset, hvorfra i landet du henvender dig.

Leverandørernes kontrakter udløber den 31. december 2022, hvorfor VISO i 2022 afholder udbud. Udbuddet forventes annonceret i 2. kvartal 2022. For at stille alle lige, jf. udbudslovgivningen, kan VISO først orientere om kontraktvilkår, når udbuddet offentliggøres. Kontraktvilkårene vil fremgå af udbudsmaterialet.

Rådgivning om børn og unge med døvblindhed

Leverandør: Center for Døvblindhed og Høretab (CDH).
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med medfødt døvblindhed, erhvervet døvblindhed.
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion

Læs mere om Center for Døvblindhed og Høretab 

Rådgivning om børn og unge med hørenedsættelse

Leverandør: Konsortium mellem Center for Høretab og CDH.
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med hørenedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion

Læs mere om Center for Høretab

Læs mere om Center for Døvblindhed og Høretab 

Rådgivning om førskolebørn med særlige vanskeligheder

Leverandør: Institut for Kommunikation og Handicap.
Målgruppe: Førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed

Læs mere om Institut for Kommunikation og Handicap

Rådgivning om unge og voksne med synsnedsættelse

Leverandør: Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)
Målgruppe: Unge og voksne (14+ år) med synsnedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed

Læs mere om Instituttet for Blinde og Svagsynede

Rådgivning om børn, unge og voksne med epilepsi

Leverandør: Specialrådgivning om epilepsi v. Filadelfia
Målgruppe: Børn, unge og voksne (0+ år) med epilepsi
Ydelser: Rådgivning, vidensarbejde

Læs mere om Specialrådgivning om epilepsi v. Filadelfia

Rådgivning om børn og unge med synsnedsættelse

Leverandør: Synscenter Refsnæs
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med synsnedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion.

Læs mere om Synscenter Refsnæs

Mere info

De særlige handicapområder koordineres af VISO og går under betegnelsen Koordinering af Specialrådgivning. Du kan læse mere om lovforslaget for koordinering af specialrådgivningen på Folketingets hjemmeside:

Lovforslaget for koordinering af specialrådgivningen

Se også centrale udmeldinger om bl.a. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og forløbsbeskrivelse om børn og unge med høretab:

Central udmelding om børn og unge med synsnedsættelse

Forløbsbeskrivelse om børn og unge med høretab

Kontakt

Randi Lykou Petersen
Chefkonsulent

Flyer

Download VISO-flyer om rådgivning om grupper af borgere