Aktuelt: børn med selektiv mutisme

Billede af pige med blad for munden

Børn med selektiv mutisme er ikke tavse, fordi de mangler kommunikative færdigheder; deres tavshed er udtryk for en angsttilstand. Find nyeste viden om, hvad selektiv mutisme er, og hvordan I som fagprofessionelle og forældre til børn med selektiv mutisme kan støtte dem.

Selektiv mutisme er en angstlidelse, der typisk rammer børn, og som indebærer, at barnet i nogle sammenhænge ikke taler, selvom han eller hun har et fuldt funktionelt sprog.

Ofte taler børn med selektiv mutisme spontant og entusiastisk med deres forældre, søskende og andre nære familiemedlemmer, men i børnehaven eller skolen er de konsekvent tavse, eller snakker kun med enkelte andre børn, når ingen andre hører det.

Selektiv mutisme er en lidelse, der er forbundet med mange myter og forestillinger. Der foreligger kun ganske lidt forskning på området. Derfor har VISO i 2022 og 2023 udgivet en række materialer om selektiv mutisme, som fagpersoner eller forældre kan læne sig op ad.

To videnspublikationer

Den ene publikation handler om selektiv mutisme, herunder årsagerne til denne angstlidelse og indvirkningen på barnets udvikling. Publikationen giver også praksisnære perspektiver på, hvordan fagprofessionelle bedst hjælper børn med selektiv mutisme og netværket omkring dem.

Hent videnspublikationen om selektiv mutisme generelt her 

Den anden publikation præsenterer forskellige konkrete indsatser i arbejdet med børn med selektiv mutisme. Indsatserne tager udgangspunkt i evidensbaserede tilgange og praksiserfaringer og kan bruges til at inspirere og opkvalificere det lokale arbejde.

Hent videnspublikationen om konkrete indsatser i arbejde med børn med selektiv mutisme her

Inspirationskatalog og redskaber

Foruden de to videnspublikationer er der udarbejdet et inspirationskatalog med konkrete værktøjer, analysemodeller og pædagogiske tilgange, som man kan lade sig inspirere af i arbejdet med og omkring børn med selektiv mutisme.

Hent inspirationskataloget og de praksisnære redskaber her

Workshops for fagprofessionelle

Er jeres kommune interesseret i, hvordan der kan arbejdes med at øge kommunikationen hos børn, der ikke taler? Og ønsker I inspiration til, hvordan netværksarbejdet omkring barnet kan organiseres, så det bedst muligt understøtter barnets udvikling og trivsel? Så vær med i vores workshops her i foråret.

Læs mere og tilmeld jer via linket: 

Tilmeld dig workshop i Odense 25. maj 2023

Tilmeld dig workshop i København 1. juni 2023

Workshop for forældre

VISO tilbyder også workshop for forældre, der har selektiv mutisme tæt inde på livet. På workshoppen vil I få nyeste viden om de vanskeligheder, der ligger bag tavsheden, og gode måder at håndtere denne form for angst på. Der vil også være fokus på, hvad man som forældre kan gøre for at give sit barn større mod til at tale, og hvordan samarbejdet i det samlede netværk omkring barnet – familie, skole, kommune osv. - kan organiseres, så det bedst muligt understøtter udvikling og trivsel.

Læs mere om VISOs workshop for forældre og tilmeld jer via linket: 

Tilmeld dig workshop i Odense 25. maj 2023

Kontakt

Ellen Vibe Pedersen
Konsulent

Pjece og podcasts

En kort pjece præsenterer indefra-perspektivet og gode råd fra personer, der selv har selektiv mutisme:

Hent pjecen (pdf) 

Der er også udarbejdet to podcasts til hhv. fagprofessionelle og forældre: 

Hør podcast til fagprofessionelle 

Hør podcast til forældre