VISO

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

Rådgivning til fagfolk

VISO yder gratis rådgivning til fagfolk, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Rådgivning til borgere

VISO yder gratis rådgivning til dig som borger fra nogle af landets dygtigste specialister.

Podcasts fra VISO

Hør VISOs podcast-serie om aktuel ny viden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. 

Ukraine-hotline i VISO

Via VISOs mail-hotline kan kommuner henvende sig med socialfaglige spørgsmål i håndteringen af de ukrainske flygtninge.