Koordinering af Specialrådgivning

Her kan du få kontaktoplysninger på de leverandører, der rådgiver om døvblindhed, epilepsi, høretab, synsnedsættelse samt funktionsnedsættelser hos førskolebørn. Alle leverandørerne er en del af netværket under Koordinering af Specialrådgivning (KaS).

Både fagpersoner og borgere kan kontakte de forskellige leverandører direkte. Henvendelsen skal derfor ikke nødvendigvis gå igennem VISO. Alle seks leverandører er landsdækkende, og du kan derfor benytte dig af deres rådgivning mv. uanset, hvorfra i landet du henvender dig.

Rådgivning om børn og unge med døvblindhed

Leverandør: Center for Døvblindhed og Høretab (CDH).
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med medfødt døvblindhed, erhvervet døvblindhed.
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion

Læs mere om Center for Døvblindhed og Høretab 

Rådgivning om børn og unge med hørenedsættelse

Leverandør: Konsortium under navnet Hørerådgivningen Børn og Unge mellem Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed i Region Nordjylland og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark.
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med hørenedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion

Læs mere om Hørerådgivningen Børn og Unge

Rådgivning om førskolebørn med særlige vanskeligheder

Leverandør: Institut for Kommunikation og Handicap.
Målgruppe: Førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed

Læs mere om Institut for Kommunikation og Handicap

Rådgivning om unge og voksne med synsnedsættelse

Leverandør: Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)
Målgruppe: Unge og voksne (14+ år) med synsnedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed

Læs mere om Instituttet for Blinde og Svagsynede

Rådgivning om børn, unge og voksne med epilepsi

Leverandør: Specialrådgivning om epilepsi v. Filadelfia
Målgruppe: Børn, unge og voksne (0+ år) med epilepsi
Ydelser: Rådgivning, vidensarbejde

Læs mere om Specialrådgivning om epilepsi v. Filadelfia

Rådgivning om børn og unge med synsnedsættelse

Leverandør: Synscenter Refsnæs
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med synsnedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion.

Læs mere om Synscenter Refsnæs

Mere info

De særlige handicapområder koordineres af VISO og går under betegnelsen Koordinering af Specialrådgivning. Du kan læse mere om lovforslaget for koordinering af specialrådgivningen på Folketingets hjemmeside:

Lovforslaget for koordinering af specialrådgivningen

Se også centrale udmeldinger om bl.a. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og forløbsbeskrivelse om børn og unge med høretab:

Central udmelding om børn og unge med synsnedsættelse

Forløbsbeskrivelse om børn og unge med høretab