Ændringer i projekt

Her kan du få et overblik over hvilke skabeloner, du som tilskudsmodtager skal indsende, hvis du vil anmode om ændringer i dit projekt.

Du kan som tilskudsmodtager anmode om projekt- og budgetændringer i dit projekt samt om projektforlængelse og overførsel af uforbrugte midler. Det fremgår af bekendtgørelsen for den specifikke ansøgningspulje, hvilke muligheder du som tilskudsmodtager har for projekt- og budgetændringer, projektforlængelse og overførsel af uforbrugte midler mellem projektår.

En anmodning om forlængelse af projektperioden skal indsendes inden udgangen af den fastsatte projektperiode.

Nedenfor finder du de skabeloner, du skal benytte til at anmode om din ændring i projektet.

Vær opmærksom på, at hvis der anmodes om projektforlængelse, skal der også udfyldes et budget for den forlængende projektperiode.

Blanket for projekt og budgetændring

Blanket for projektforlængelse

Budgetskema til anmodning om projektforlængelse

Blanket for overførsel af uforbrugte midler

 

Senest opdateret 16-03-2023
Kontakt

Tilskudsadministration

T: 72 42 41 33

E:Tilskudsforvaltning@sbst.dk