Undersøgelse blandt leverandører på det mest specialiserede socialområde

07-02-2024

Social- og Boligstyrelsen igangsætter i slutningen af februar 2024 en spørgeskemaundersøgelse blandt leverandører af indsatser på det mest specialiserede socialområde. Undersøgelsen skal give indblik i tilbudsstrukturen for otte af de målgrupper, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Social- og Boligstyrelsen skal via den nationale koordinationsstruktur sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til en række små og/eller komplekse målgrupper på socialområdet. Det gør vi blandt andet ved at følge udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og indsamle og formidle viden.

Aktuelt har vi særligt behov for at få indblik i tilbudsstrukturen for otte specifikke målgrupper. Vi igangsætter derfor en spørgeskemaundersøgelse blandt relevante leverandører her i februar.

De otte målgrupper er:

  • Personer med autismespektrumforstyrrelse og spiseforstyrrelse
  • Voksne med en hjerneskade erhvervet efter 18 års alderen med behov for avanceret eller specialiseret rehabilitering
  • Personer med svær udviklingshæmning og psykisk lidelse
  • Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse eller blindhed
  • Personer med Huntingtons Sygdom
  • Personer med spiseforstyrrelse og psykisk lidelse
  • Børn og unge som har begået personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet og har sociale problemer og/eller psykisk lidelse
  • Voksne med psykisk lidelse og samtidigt misbrug.

Undersøgelsens indhold og forløb

Social- og Boligstyrelsen udsender den 27. februar en mail med en invitation til at deltage i undersøgelsen. Deadline for besvarelse er den 15. marts 2024.

Den 5. marts afholder vi et online informationsmøde, hvor man kan høre mere om undersøgelsen og dens formål. Der vil også være mulighed for at stille afklarende spørgsmål.

Undersøgelsen skal blandt andet belyse hvor mange borgere i målgruppen, det enkelte tilbud leverer indsatser til, medarbejdernes kompetencer og deres erfaring med at arbejde med målgruppen.

Hvis man ønsker at deltage i undersøgelsen og ikke har modtaget en mail med invitation inden udgangen af februar, kan man skrive til tilsynogkoordination@sbst.dk og få tilsendt et link til spørgeskemaet.

Når perioden for besvarelse af spørgeskemaet er afsluttet, behandles de indkomne data. Alle respondenter kan forvente at modtage en tilbagemelding om undersøgelsens samlede resultater i sommeren 2024.

Processen for spørgeskemaundersøgelsen illustreret

(Klik på billedet for en stor version)

Hent procesoversigten som PDF

Den nationale koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsen skal via den nationale koordinationsstruktur søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur og spørgeskemaundersøgelsen

Kontakt

Sara Lærke Knudsen
Fuldmægtig

Kontakt

Karl-Emil Courdt Frid
Fuldmægtig