SSP-grundmodulet tilbydes nu i Jylland og på Fyn

13-04-2023

Er du ansat i en kommune og arbejder primært med SSP? Eller er du i politiet og indgår direkte i SSP-samarbejdet? Så tilmeld dig SSP-uddannelsens grundmodul og få kompetencer til at arbejde systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret med kriminalitetsforebyggelse. Det er gratis at deltage.

Social- og Boligstyrelsen udbyder en national SSP-uddannelse. Den består af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler og har til formål at styrke SSP-medarbejdere i deres kriminalitetsforebyggende arbejde og understøtte en fælles tilgang på tværs af myndigheder og sektorer. 

Der er pt åbent for tilmeldinger til næste grundmodul, der afholdes i sensommeren og efteråret 2023. Undervisningen tilbydes denne gang både i Jylland og på Fyn.

Indholdet af grundmodulet

SSP-uddannelsens grundmodul giver viden og konkrete redskaber til at opfange tendenser og signaler i lokalmiljøet og kompetencer til at varetage en koordinerende og udførende funktion i SSP-samarbejdet. Der tages afsæt i en systematisk og helhedsorienteret tilgang til det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Undervisningen er tilrettelagt, så deltagernes egen praksis bliver inddraget i undervisningen. Vi arbejder bl.a. med refleksionsøvelser, der sætter fokus på din tilgang til arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge.

Modulet forløber over tre dage og har fire overordnede temaer:

  • Rammerne for SSP-samarbejdet og funktionen som central medarbejder i SSP-samarbejdet
  • Helhedsorienteret og vidensbaseret tilgang
  • Systematisk SSP-samarbejde omkring aktuelle problemstillinger
  • Jura og implementering i praksis

Praktiske oplysninger

Modulet henvender sig til SSP-konsulenter, SSP-medarbejdere med primær funktion i SSP og ansatte i politiet med direkte kontakt til den kommunale SSP-indsats. Man kan deltage både som ny og som erfaren SSP-medarbejder.

Grundmodulet afvikles to gange i efteråret 2023 og forløber over tre undervisningsdage. Der er plads til 30 deltagere:

Datoer for grundmodul afholdt i Jylland:

  • august kl. 9.00-16.00
  • september kl. 9.00-16.00
  • september kl. 9.00-16.00

Tilmeldingsfrist d. 30. juni kl. 12.00.

Datoer for grundmodul afholdt på Fyn:

  • oktober kl. 9.00-16.00
  • oktober kl. 9.00-16.00
  • oktober kl. 9.00-16.00

Tilmeldingsfrist 31. august kl. 12.00..

Læs mere om grundmodulet og tilmeld dig

Kontakt

Izabella Hatt
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet

Tilmeld dig her