• Social- og Boligstyrelsen er dannet ifm. kongelig resolution af 15. december 2022. Social- og Boligstyrelsen hører under Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

    Social- og Boligstyrelsen varetager den tidligere Socialstyrelses opgaver samt den tidligere Bolig- og Planstyrelses fagområder vedr. Center for Byggeri, Center for Bolig samt sager vedr. Christiania.

    Hjemmesiden opdateres løbende som følge af ændringen. På BPST.dk findes fortsat hjemmesiden vedr. fagområder under Center for Byggeri, Center for Bolig samt sager vedr. Christiania.

    Læs mere om bolig og byggeri på BPST.dk

Veje til viden

Børnene Først

Aftalen, implementeringen, projekter

Udvikling af psykiatrien

Det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen

Nyt og styrket socialtilsyn

Lovgivningen og Socialstyrelsens rolle

Hjemløshed / Housing First

Regeringsudspillet, rådgivning og materialer

Handicap og beskæftigelse

Viden, redskaber og støttemuligheder

Om Socialstyrelsens viden

Redskaber til udvikling af viden, evidens og dokumentation

Evalueringer

Se evalueringer af Socialstyrelsens projekter mv.

Udviklings- og Investeringsprogrammet

Vil I arbejde med virksomme sociale indsatser? Se støttemulighederne

SØM

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel.
Et værktøj til at beregne budgetøkonomiske konsekvenser over tid ved at investere i vidensbaserede sociale indsatser

Vidensportalen

Aktuelt bedste viden om handicap og udsatte børn, unge og voksne

Corona

Håndtering på social- og ældreområdet af coronavirus

Hjælpemiddelområdet

Viden om hjælpemidler omfatter tværfaglig og teknologisk indsigt. Læs mere her.

Nyhedsbreve

Tegn abonnement på et af Socialstyrelsens nyhedsbreve.

Job i Socialstyrelsen

Se evt. ledige stillinger og tilmeld dig vores jobagent

Udbud

Socialstyrelsens udbud og annonceringer

National koordination

Koordination og planlægning af højt specialiserede indsatser og tilbud

Socialstyrelsens auditfunktion

Håndbog og anden understøttelse til de fem kommunale socialtilsyn

Projekter og initiativer

Se Socialstyrelsens mange projekter og initiativer

VISO - gratis rådgivning

Rådgivning til fagfolk og borgere om socialområdet og specialundervisning