Tema om hjemløshed på Vidensportalen

Senest opdateret 25-02-2020

Vidensportalen, der hører under Socialstyrelsen, har et tema om hjemløshed. Her kan du få baggrundsviden og læse om tre dokumentrede metoder, ACT, ICM og CTI.

"Unge og voksne i hjemløshed" er et stort tema på Socialstyrelsens vidensportal.

Under temaet kan du udover forskellige former for baggrundsviden læse om indsatsen ACT, Assertive Community Treatment. Det er en bostøttemetode til de allermest udsatte borgere i hjemløshed, der ikke kan benytte det eksisterende hjælpesystem.

Der er også beskrivelser af bostøttemetoden ICM, der står for Intensive Case Management., og af CTI, Critical Time Intervention, som er en metode, der har til formål at sikre en god overgang fra institutionslignende bolig til egen bolig.

De 3 bostøttemetoder, som bygger på den amerikanske tilgang Housing First, er alle afprøvet i en dansk kontekst. 

Gå til Vidensportalens tema om hjemløshed blandt unge og voksne

Tegning fra vidensportalens tema om hjemløshed blandt unge og voksne

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet