Pulje: Unge med komplekse problemer skal have mulighed for uddannelse og job

18-08-2022Senest opdateret 18-08-2022

Ny ansøgningspulje skal videreudvikle intensive forløb for unge med komplekse problemer og voldsom adfærd. Ansøgningsfrist: 6. oktober 2022 kl. 12.00.

Psykiske udfordringer, misbrug, lidt eller ingen tilknytning til skole- eller beskæftigelse og udadreagerende adfærd. En mindre andel af unge har så komplekse problemer, at eksisterende tilbud ikke formår at hjælpe dem tilstrækkeligt.

Socialstyrelsen har nu meldt en ansøgningspulje på 10,0 mio. kr. ud til at videreudvikle intensive forløb for unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd. Formålet med puljen er at give disse unge muligheder for at indgå i og have gavn af de ordinære indsatser ved uddannelse og beskæftigelse.

Derfor søges fire til fem kommuner til udviklingsarbejdet, hvor den ny indsats til målgruppen skal tilpasses for at sikre, at den giver mening og er brugbar i kommunal praksis. Målet er, at der ved projektperiodens udløb er en stærk, velbeskrevet indsats, som kan bringes i spil til andre kommuner.

Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er unge fra 14 til og med 22 år, som er præget af komplekse problemer og udadreagerende adfærd og som kan indgå i et struktureret gruppeforløb med intensiv støtte.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 6. oktober 2022 kl. 12.00.

Hvem kan søge?
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Læs mere om puljen og få adgang til at søge

Kontakt

Socialstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet