Styrk sagsbehandlingen på handicapområdet

15-01-2020

Er I som kommune interesseret i at få hjælp til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen på handicapområdet? Så har I mulighed for at ansøge Socialstyrelsens Taskforce - Handicap om et analyse- og udviklingsforløb. Ansøgningsfristen er den 27. februar 2020.

Taskforcen tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling på børnehandicap - eller voksenhandicapområdet. Taskforcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Et analyse- og udviklingsforløb varer samlet to år.

Med et Taskforce - Handicapforløb kan kommunen forvente at få:

  • et klart billede af styrker og udfordringer for kommunens samlede sagsbehandling på området for børn eller voksne med handicap
  • konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen ved hjælp af redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden i et udviklingsforløb.

Analyse- og udviklingsforløbet har både fokus på kommunens konkrete sagsbehandling, retningslinjer samt den faglige ledelse og organisering af handicapområdet i kommunen.

Læs mere om taskforcen og find ansøgningsskemaet og -vejledningen

Senest opdateret 05-03-2020

Ny frist

Ansøgningsfristen var oprindelig 27. februar, men er forlænget til 17. marts 2020

 
Nyheden er opdateret 5. marts 2020 med oplysning om forlænget ansøgningsfrist.
 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet

Tilmeld dig her