Støtte til kvalitetsudvikling af social stofmisbrugsbehandling

Social- og Boligstyrelsen tilbyder forløb om kvalitetsudvikling af den sociale stofmisbrugsbehandling.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til behandlingstilbud, som ønsker at udvikle og forbedre indsatsen for personer med et stofmisbrug med udgangspunkt i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Forløbene er tværkommunale og bidrager til at øge kvaliteten i indsatsen, ved at ledere og medarbejdere får rådgivning og støtte til at udvikle deres faglige praksis.

Hvad er et udviklingsforløb?

I udviklingsforløbene samles medarbejdere og ledere fra op til fem forskellige behandlingstilbud med Social- og Boligstyrelsen på to udviklingsdage i Odense. I udviklingsforløbet får behandlingstilbuddene støtte til at afdække deres udviklingsbehov og sætte gang i arbejdet med at styrke kvaliteten i den sociale stofmisbrugsbehandling på deres tilbud.

I forløbet vil hvert behandlingstilbud arbejde med et selvvalgt tema fra de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Temaerne i forløbet kunne fx være:

 • Helhedsorienteret arbejde i behandlingstilbuddet
 • Samarbejde med andre aktører
 • Behandlingsplan og arbejdet med borgerens mål
 • Behandlingsgarantien og afdækning
 • Kvalitetsudvikling med udgangspunkt i borgerinddragelse og data.

Forløbene vil dels have et fagligt fokus med udgangspunkt i retningslinjerne og dels et implementeringsfokus, hvor Social- og Boligstyrelsen gennem oplæg, øvelser og redskaber understøtter en udviklingsproces om det valgte faglige fokus.

Et element af forløbet vil desuden være, at behandlingstilbuddene kan sparre med hinanden og drage nytte af hinandens viden og erfaringer.

Hvad består et udviklingsforløb af?

Udviklingsforløbene tilbydes både i foråret og efteråret 2023 og består af:

 • Forberedelse
 • Workshop dag 1. Udviklingspotentialer og afklaring af mål for forløb
 • Hjemmearbejde
 • Workshop dag 2. Delmål og udarbejdelse af forandringsteori
 • Hjemmearbejde
 • Virtuel opfølgningsmøde. Enkeltvis med Social- og Boligstyrelsen.
 • Datoer for forårsforløb: 8. maj og 6. juni
 • Datoer for efterårsforløb: 21. september og 24. oktober
 • Henvendelsesfrist: 27. marts 2023

Praktiske informationer om udviklingsforløb

Forløbet er gratis og kan søges af kommunale, regionale og private behandlingstilbud efter servicelovens § 101. Udviklingsforløbet er primært målrettet behandlingstilbud, som ikke tidligere har deltaget i et forløb om implementering af de nationale retningslinjer. Alle behandlingstilbud er dog velkomne til at rette henvendelse.

Målgruppen er ledere og behandlere fra behandlingstilbuddet. Det kan også være relevant at inddrage myndighed eller andre relevante samarbejdsparter for den sociale stofmisbrugsbehandling i udviklingsforløbet.

Social- og Boligstyrelsen har mulighed for at indgå aftale med op til ti tilbud, hvoraf fem tilbydes et forløb i foråret 2023, mens de resterende tilbydes et forløb i efteråret 2023.

Det enkelte tilbud skal etablere en implementeringsgruppe, der bliver ansvarlig for udviklingsarbejdet under og efter forløbet med Social- og Boligstyrelsen. Derudover skal der afsættes personalemæssige ressourcer til forløbets aktiviteter.

Der er mulighed for 3-5 deltagere pr. behandlingstilbud, inklusiv eventuelle eksterne samarbejdsparter. Deltagelse fra en leder i behandlingstilbuddet er en forudsætning for at kunne deltage i forløbet.

Interesserede behandlingstilbud kan henvende sig pr. mail eller pr. telefon, hvor der forventningsafstemmes om forløbet. Der vil bl.a. blive talt om:

 • Behov og formål
 • Rammer og varighed af forløb
 • Ressourcer og opbakning fra ledelse.

Fristen for henvendelse om udviklingsforløb er den 27. marts.

Kontakt

Rebecca Marie Broholm-Little
Fuldmægtig
Voksne

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent
Voksne

Telefonrådgivning

Social- og Boligstyrelsen har også et fast tilbud om telefonrådgivning om de nationale retningslinjer om social stofmisbrugsbehandling.

Telefonisk rådgivning kan eksempelvis handle om forståelsen af de nationale retningslinjer, og hvordan retningslinjerne kan anvendes i praksis.