Rådgivning og workshops

Senest opdateret 19-04-2022

Sæt fokus på den faglige praksis i jeres behandlingstilbud. Socialstyrelsen tilbyder støtte til kvalitetsudvikling af den sociale stofmisbrugsbehandling med afsæt i de nationale retningslinjer.

Socialstyrelsen tilbyder workshops og rådgivning til behandlingstilbud, som ønsker at forbedre behandlingsindsatsen med afsæt i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Både workshops og rådgivning har til formål at udvikle den faglige praksis og øge kvaliteten i behandlingen.

Fysiske eller virtuelle workshops

Workshops kan afholdes fysisk eller virtuelt og har til formål at øge kendskab og forståelse for retningslinjerne eller at understøtte forankring af igangsatte implementeringsprocesser af retningslinjerne gennem sparring. Workshops kan eksempelvis omhandle:

  • Helhedsorienteret indsats
  • Samarbejde med andre aktører
  • Behandlingsplan og arbejdet med mål
  • Behandlingsgarantien og afdækning
  • Kvalitetsudvikling med udgangspunkt i borgerinddragelse og data.

Rådgivning

Rådgivning kan eksempelvis omhandle forståelsen af de nationale retningslinjer, og hvordan retningslinjerne kan anvendes i praksis. Rådgivningen kan foregå telefonisk, virtuelt eller som fysiske møder.

Åbent for henvendelser

Der er ingen frist for henvendelser vedrørende rådgivning eller workshops om de nationale retningslinjer.

Andre aktiviteter

Socialstyrelsen afholder også længere udviklingsforløb i en række kommuner. Forløbene for 2022 er fuldt belagte.

Forløbene har dels et fagligt fokus med udgangspunkt i retningslinjerne og dels et implementeringsfokus, hvor Socialstyrelsen gennem oplæg, øvelser og redskaber understøtter en udviklingsproces om det valgte faglige fokus.

Temaerne for forløbene i 2022 er:

  • Helhedsorientering og samarbejde på tværs.
  • Systematisk og fælles praksis med udgangspunkt i behandlingsplan og arbejdet med borgerens mål.
Rebecca M. Broholm-Little
Fuldmægtig

Kontakt

Cassandra James
Fuldmægtig

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent