Målgruppe

Borgere med et alkohol- eller stofmisbrug udgør en forskelligartet gruppe med meget forskellige ressourcer og problemstillinger.

En del af gruppen af borgere med et alkohol- eller stofmisbrug er socialt udsatte og har en række andre problemstillinger ud over misbruget, eksempelvis psykiske problemer, kognitive funktionsnedsættelser, fysisk sygdom, boligproblemer, kriminalitet, manglende uddannelse/beskæftigelse samt dårligt fungerende sociale og/eller familiære relationer. Ofte vil psykologiske, økonomiske og sociale faktorer have betydning for, at en person udvikler et behandlingskrævende forbrug af alkohol eller stoffer, samtidig med at mange af de samme faktorer kan være en konsekvens af dette forbrug.

En del af målgruppen er imidlertid også borgere, der har et arbejde eller er under uddannelse, og som har et behandlingskrævende forbrug af alkohol eller stoffer uden at have andre problemstillinger.

Forekomst

Sundhedsstyrelsen estimerer, at:

  • 51.830 danskere har et højrisikoforbrug af opioider samt andre illegale stoffer, bortset fra hash
  • 32.600 danskere har et højrisikoforbrug af hash
  • Ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol
  • Ca. 140.000 danskere har alkoholafhængighed.

Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug (Sundhedsstyrelsen)

Forebyggelsespakke Alkohol (Sundhedsstyrelsen)

Senest opdateret 26-02-2020

Kontakt

Hanne Ramsbøl
Specialkonsulent

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Kontakt

Stine Marie Kjær
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her