Videooplæg om de nationale retningslinjer

Hvad indeholder de nationale retningslinjer, hvordan kan man bruge dem og hvad får man ud af det? Hvordan spiller retningslinjerne sammen med metoder? Og hvordan kan man ud fra retningslinjerne arbejde med borgerinddragelse? Det er nogle af de emner, der er fokus på i de videooplæg, du kan se her på siden.

 i december 2021 afholdt det daværende Socialstyrelsen et webinar om de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Oplæggene fra dagen er tilgængelige på video og kan findes længere nede på siden.

Webinaret bestod af oplæg fra Socialstyrelsen og FLOR (Foreningen af Ledere i den Offentlige Rusmiddelbehandling). Se eller gense de fem oplæg og bliv klogere på:

  • Hvilken betydning de nationale retningslinjer har for stofmisbrugsområdet
  • Hvad de nationale retningslinjer indeholder, og hvordan de kan bruges
  • Hvilke gevinster, det kan give for borgere og behandlingstilbud at anvende retningslinjerne
  • Hvordan metoder kan understøtte en praksis, der læner sig op ad de nationale retningslinjer
  • Hvordan man med afsæt i retningslinjerne kan inddrage borgere i kvalitetsudvikling
  • Hvordan man kan arbejde med implementering.

Oplæggene retter sig mod beslutningstagere, ledere og nøglemedarbejdere i kommunale, regionale og private behandlingstilbud, herunder særligt §101-behandlingstilbud, samt andre med interesse for området.

Fem videooplæg om den sociale stofmisbrugsbehandling

De fem oplæg fra webinaret kan ses nedenfor eller på Social- og Boligstyrelsens YouTube-kanal. Bemærk, at videoerne ses bedst i fuldskærm på desktop PC:

De nationale retningslinjers betydning for stofmisbrugsområdet

Karin Raahauge, FLOR, fortæller om de nationale retningslinjers betydning for stofmisbrugsområdet. Hun forklarer bl.a., hvordan retningslinjerne kan være en referenceramme, når behandlingstilbud skal udvikle kvalitetsstandarder. Desuden fortæller hun i oplægget, hvordan retningslinjerne kan bruges til at skabe en systematisk indsats og derigennem løfte det sociale stofmisbrugsområde.

Se videoen i stor version på YouTube

En helhedsorienteret og systematisk praksis

Marianne Rasmussen, Social- og Boligstyrelsen, holder oplæg om, hvordan anvendelsen af retningslinjerne kan understøtte, at indsatsen bliver helhedsorienteret og systematisk og kan hjælpe med at sikre, at man bruger borgerens mål som afsæt for behandlingen.

Se videoen i stor version på YouTube

Hvordan kan metoder understøtte NR

Lone Kæstrup, Social- og Boligstyrelsen, forklarer, hvordan systematisk anvendelse af metoder kan understøtte en praksis, der læner sig op ad de nationale retningslinjer. Metoden MOVE bruges som eksempel.  

Se videoen i stor version på YouTube

Inddragelse af borgere i kvalitetsudvikling

Celine Jarlskov, Social- og Boligstyrelsen, viser, hvordan man kan bruge borgerinddragelse til at udvikle kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling. Oplægget tager afsæt i et borgerinddragelsesprojekt, som det daværende Socialstyrelsen havde gennemført sammen med en række kommuner og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan inddrage borgere, når man vil udvikle sin praksis.

Se videoen i stor version på YouTube

Gode råd til den videre implementering og forankring

Bo Jensen, Social- og Boligstyrelsen, fortæller om, hvordan tid, kontekst, systemer samt menneskers vaner og adfærd er afgørende at tage højde for i en implementeringsproces.

Se videoen i stor version på YouTube

Senest opdateret 03-03-2022