Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling samler den aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Retningslinjerne kan bruges til at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre den sociale stofmisbrugsbehandling.

Retningslinjerne beskriver rammerne for god social stofmisbrugsbehandling og kan bruges til at skabe en behandlingspraksis af høj kvalitet, der bygger på aktuel lovgivning, forskning og gode erfaringer fra praksis.

Retningslinjerne understøtter, at behandlingen er systematisk, helhedsorienteret og centreret om mål, der formuleres i et samarbejde mellem borger og behandler.  

Samling af aktuelt bedste viden

De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling indeholder en række principper og anvisninger til, hvordan behandlingstilbud kan yde god social stofmisbrugsbehandling. I de nationale retningslinjer kan kommuner og behandlingstilbud blandt andet finde svar på spørgsmål som:

  • Hvordan tilrettelægges et borgerforløb i den sociale stofmisbrugsbehandling bedst muligt?
  • Hvilke indsatser og ydelser omfatter stofmisbrugsbehandling af høj kvalitet?
  • Hvilke organisatoriske forhold og samarbejdsrelationer understøtter en kvalificeret indsats?

Retningslinjerne er en systematiseret samling af anvisninger, der bygger både på lovgivning og aktuelt bedste viden. Retningslinjerne skelner derfor mellem lovbestemte krav og anbefalinger til god praksis.

Hent de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

 

 I 2016 udarbejdede det daværende Socialstyrelsen retningslinjerne første gang i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning, FLOR (dengang Centerlederforeningen), Socialpsykologisk Center og Københavns Kommune. Derudover bidrog en større referencegruppe af centrale aktører fra stofmisbrugsområdet løbende til arbejdet. Referencegruppen bestod bl.a. af Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Rådet for Socialt Udsatte, Dansk Socialrådgiverforening, Brugernes Akademi og Gadejuristen.

Retningslinjerne blev opdateret i efteråret 2020 med sparring fra de samme aktører, der leverede bidrag til første udgave af retningslinjerne.  

De nationale retningslinjer retter sig primært mod ledere og behandlere i den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne kan også bruges af kommunale beslutningstagere og planlæggere som et pejlemærke for udviklingen af indsatsen. Endelig kan borgere og brugerorganisationer i de nationale retningslinjer se Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til god praksis. 

Senest opdateret 03-01-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Kontakt

Hanne Ramsbøl
Specialkonsulent