Videoer om ændringer i servicelovens § 101

I december 2020 afholdt det daværende Socialstyrelsen en temadag om ændringerne i servicelovens § 101. Oplæggene på temadagen blev optaget og kan ses eller genses her i bunden af siden.

Oplæggene fra temadagen introducerer til indholdet af lovændringerne, intentionerne med dem og den betydning, de har for praksis på området.

Der fortælles blandt andet om, hvordan de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling kan bruges til at implementere de nye lovkrav. Der gives konkrete redskaber til at gennemføre den helhedsorienterede afdækning, der nu er et lovkrav, og der kan hentes inspiration til, hvordan der skabes sammenhæng mellem afdækning og behandlingsplan.

Man kan også se et eksempel på, hvordan der konkret kan arbejdes med behandlingsplaner sammen med borgeren, og endelig er der gode råd til at skabe forandring i praksis.

OBS: Videoerne ses bedst i fuldskærm på desktop PC

Ændringerne i servicelovens § 101

Se styrelsen præsentere indholdet i og konsekvenserne af ændringerne i servicelovens § 101.

Se videoen i stor version

Opdatering af de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Se styrelsens oplæg om, hvordan ændringerne i servicelovens § 101 afspejles i opdateringen af de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, og hvordan retningslinjerne kan bruges til at understøtte implementeringen af ændringerne.

Se video i stor version

Helhedsorienteret afdækning med MapPlan

Se Mads Uffe Pedersen, professor på Center for Rusmiddelforskning præsentere baggrunden for MapPlan og hvordan MapPlan kan anvendes til at afdække borgerens problemer, ressourcer og behov på centrale livsområder.

Se video i stor version

Sammenhæng mellem afdækning og behandlingsplan

Se Mette Krogshede fra Misbrugscenter Herning præsentere, hvordan de arbejder med at skabe sammenhæng mellem afdækning og behandlingsplan.

Se video i stor version

Den gode behandlingsplan – med afsæt i de nationale retningslinjer

Se Pia Brix fra Center for Rusmiddelbehandling, Ikast-Brande Kommune fortælle om, hvordan de arbejder med behandlingsplaner.

Se video i stor version

Implementering af lovændringerne – og om at skabe forandring

Se styrelsens oplæg om at arbejde med forandring og implementering af lovændringerne i praksis.

Se video i stor version

Senest opdateret 03-03-2021