Kvalitetsstandarder for den sociale stofmisbrugsbehandling

Kommunerne har ansvaret for den sociale stofmisbrugsbehandling efter § 101 i lov om social service og er lovmæssigt forpligtet til at udvikle en kvalitetsstandard for deres tilbud om social behandling for stofmisbrug.

Formål

En kommunes kvalitetsstandard skal gøre det synligt og gennemskueligt for borgere og samarbejdspartnere, hvilken service de kan forvente på stofmisbrugsbehandlingsområdet. Samtidig fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for kommunerne i planlægning og styring af indsatsen.

Tilgængelighed

Det skal være muligt at tilgå kvalitetsstandarden på kommunens hjemmeside. Kvalitetsstandarden skal revideres efter behov, dog mindst hvert andet år. Det anbefales, at kommunen tilføjer dato på den opdaterede kvalitetsstandard.

Indhold

Kvalitetsstandarden skal indeholde en række forskellige oplysninger, som gør det tydeligt for borgerne, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder. I faktaboksen nedenfor ses en oplistning af de punkter, kommunen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at beskrive i sin kvalitetsstandard.

Det skal også fremgå af kvalitetsstandarden, hvordan kommunen vil sikre opmærksomhed på forholdene for hjemmeboende børn under 18 år til den person, der er i behandling. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud og den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet skal også beskrives.

Kvalitetsstandarden skal som minimum omfatte en beskrivelse af følgende:

 1. Opgaver som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet
 2. Målgrupperne for de forskellige tilbud
 3. Det overordnende mål for indsatsen og de værdier og normer, den bygger på
 4. Kommunens konkrete typer af behandlingstilbud og den organisatoriske struktur, de indgår i
 5. Visitationsproceduren
 6. Den lovbestemte behandlingsgaranti
 7. Muligheden for frit valg mellem offentligt og privat behandlingstilbud
 8. Hvordan behandlingstilbuddet udarbejder og følger op på den lovbestemte behandlingsplan
 9. Kommunens målsætninger for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner
 10. Hvordan brugerinddragelsen sikres
 11. Reglerne for betaling for kost og logi i forbindelse med forskellige typer af døgnbehandling
 12. Information om sagsbehandling og klageadgang
 13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling
 14. Hvordan indsatsen monitoreres og hvilke måltal kommunen har
 15. Kommunens retningslinjer for anvendelse af gavekort

Anvendelse af gavekort i stofmisbrugsbehandlingen

Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at anvende gavekort i kommunens tilbud om behandling af stofmisbrug, skal kvalitetsstandarden revideres, således at kommunens retningslinjer for anvendelse af gavekort fremgår af den aktuelle kvalitetsstandard på kommunens hjemmeside.

Du kan læse mere om alle de seneste ændringer i SEL §101 her

Senest opdateret 22-04-2021