Kompetenceudvikling til fagprofessionelle

Senest opdateret 02-02-2022

Socialstyrelsen tilbyder gratis temadag eller webinar til medarbejdergrupper i kommuner og institutioner, som ønsker at få mere viden om salg af sex og gode råd til, hvordan man som fagprofessionel kan tale med borgere om salg af seksuelle ydelser.

Som fagprofessionel kan det være udfordrende at tale om sexsalg eller udveksling af seksuelle ydelser, og den enkelte borger kan være tilbageholdende med selv at bringe det op i en samtale. Sexsalg kan være den usynlige faktor, der gør, at en social indsats ikke virker.

Prostitution kan være forbundet med sociale problemer som social eksklusion, misbrug, psykisk sårbarhed, gæld/økonomiske problemer, arbejdsløshed eller mangel på uddannelse.

Det får I med fra en temadag eller et webinar om prostitution

Gennem faglige oplæg og øvelser får I viden om: Lovgivning, den nyeste viden om sexsalg (herunder former for salg og bytte af seksuelle ydelser, omfang og delmålgrupper), gode råd til samtalen om sexsalg, typiske dilemmaer for det professionelle møde med borgere, der sælger seksuelle ydelser og refleksion over faglige handlemuligheder.

I kan vælge mellem en fysisk temadag, der afholdes hos jer, eller et webinar. Det konkrete indhold planlægges i dialog med jer.

Kontakt

Sidsel Høgh Engqvist
Fuldmægtig