Definition af hjemløshed

Som borger i hjemløshed regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som borgere i hjemløshed regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.

Grundlæggende regnes en person som borger i hjemløshed, hvis han eller hun befinder sig i en eller flere af følgende situationer:

  • Personer, der mangler tag over hovedet den kommende nat. Herunder regnes personer som overnatter på gaden, i en trappeopgang, i et skur eller lignende
  • Personer, der overnatter på natvarmestue/værested med nødovernatning
  • Personer, der overnatter på et akut/midlertidigt botilbud, som fx herberger eller forsorgshjem
  • Personer, der opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende på grund af hjemløshed
  • Personer, der bor midlertidigt og uden kontrakt hos venner/bekendte eller familie
  • Personer, der bor i midlertidig udslusningsbolig eller lignende uden permanent kontrakt
  • Personer under kriminalforsorgen, der står for at skulle løslades inden for 1 måned, uden at der er iværksat en boligløsning
  • Personer indlagt på hospital eller på behandlingshjem, der står for at skulle udskrives inden for 1 måned, uden at der er iværksat en boligløsning 
  • Andet (f.eks. personer, der opholder sig i kolonihaver, campingvogne eller andre midlertidige ’nødboliger’)

                                                                                                                                                                         (Benjaminsen 2019:15)

Borgere i funktionel hjemløshed

Borgere i funktionel hjemløshed er personer, der befinder sig i hjemløshedens grænseområde, fordi de oftest har en bolig. Det er personer, som sover på gaden eller overnatter på herberger, forsorgshjem, natvarmestuer, hos venner etc.

De har en bolig - men en bolig de i kortere eller længere perioder ikke magter at benytte. I de perioder, hvor borgere i funktionelt hjemløshed ikke opholder sig i egen bolig men på gaden eller overnatter på natvarmestuer, forsorgshjem eller herberger etc., tælles de med i hjemløshedsstatistikken.

Gruppen af borgere i funktionel hjemløshed har typisk de samme komplekse sociale og psykiske problemstillinger som øvrige borgere i hjemløshed.

Senest opdateret 03-04-2020

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her