Politisk aftale om omlægning af hjemløshedsområdet

Regeringen indgik i november 2021 en politisk aftale på tværs af bolig- og socialområdet, som danner grundlag for den lovændring på hjemløshedsområdet, der trådte i kraft 1. oktober 2023. Her kan du læse om aftalen.

Siden 2009 har skiftende regeringer sat ind for at nedbringe antallet af mennesker i hjemløshed – uden at det er lykkes.

Den 26. november 2021 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og KristenDemokraterne om ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”. Aftalen indeholdt et nyt greb, hvor hjemløshedsproblematikken skulle løses i et tæt samarbejde mellem bolig- og socialpolitik.

Med aftalen blev et nationalt mål sat om at reducere antallet af mennesker i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Nedenstående tre spor skulle til sammen bidrage til det fælles nationale mål. Hvert af de tre spor bestod af flere initiativer.

Alle skal have et hjem – flere billige boliger til mennesker i hjemløshed

Antallet af meget billige almene boliger har over en årrække været faldende. Derfor bliver det stadig sværere at finde en bolig, der er til at betale, for de grupper i samfundet, der har en lav betalingsevne. Flere billige boliger er en afgørende forudsætning for at kunne stoppe hjemløshed. Med aftalen blev en række initiativer igangsat, som skal tilvejebringe flere billige boliger til mennesker i hjemløshed.

Vi skal investere i mennesker – systemet må ikke fastholde mennesker i hjemløshed

Andelen af mennesker med langvarige ophold på § 110-boformerne har over en årrække været stigende. Aftalen lagde op til en ændring af reglerne for den statslige refusion for ophold på § 110-boformer. En ændring af reglerne skulle give kommunerne et større incitament til at give mennesker i hjemløshed egen bolig kombineret med en passende social støtte.

En vej ud af hjemløshed – udbredelse af Housing First-tilgangen

Erfaringer viser, at Housing First-tilgangen kan hjælpe mennesker ud af hjemløshed. Der er potentiale for en øget udbredelse af Housing First-tilgangen, viser en undersøgelse lavet af det tidligere Socialstyrelsen i 2021, idet kun ca. 8 pct. af mennesker i hjemløshed på det tidspunkt fik en indsats baseret på Housing First-tilgangen. Med aftalen etableredes et nationalt partnerskab, der bl.a. vil følge udbredelsen af Housing First-tilgangen, og der iværksættes initiativer for en øget udbredelse.

Finansiering

Initiativerne i de tre spor finansieres delvist af Fonden for blandede byer, der samlet tilføres 10 mia. kr. fra Nybyggerifonden frem mod 2035, og af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025, hvorfra der udmøntes 141,3 mio. kr. i årene 2022-2025.

Aftale om Fonden for blandede byer - flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed (Social-, Bolig- og Ældreministeriet)

Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 (Social-, Bolig- og Ældreministeriet)

Kontakt

Christina Skøtt-Christensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her