Metoden ICM

Case-management-metoden (ICM) blev udviklet i 1970'erne for at støtte psykiatriske patienter med at fungere i lokalsamfundet og hverdagen.

Nogle af de centrale elementer i ICM-metoden er:

  • Fokus på, at borgeren flytter i egen bolig.
  • En koordinerende, gennemgående støtteperson yder social og praktisk støtte.
  • Indholdet er en intensiv, kontinuerlig indsats, der koordinerer sammensætningen og udførelsen af borgerens ICM-forløb.
  • ICM er tidsubegrænset og fortsætter så længe, borgeren har behov for støtten.

Hjemløsestrategien viser, at 76 % fastholder deres bolig.

Målgruppen er borgere, der har brug for intensiv social og praktisk støtte, og kun i nogen grad kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser - fx misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, aktivitets- og samværstilbud.

Kompetenceudvikling i ICM

Social- og Boligstyrelsen tilbyder også kompetenceudvikling i bostøttemetoden ICM (Intensive Case Management). Kompetenceudviklingen er for medarbejdere, som arbejder på et forsorgshjem eller herberg, i et bostøtteteam eller i andre § 85-indsatser på hjemløshedsområdet.

Læs mere om metodekurset og tilmeld dig på VIA University Colleges hjemmeside.

Metodekursus i ICM, Intensive Case Management

Senest opdateret 24-03-2020

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Vil du vide mere?

På Vidensportalen, der hører under Social- og Boligstyrelsen, kan du læse mere om de tre dokumenterede metoder, ACT, ICM og CTI.