Metoden CTI

Critical Time Intervention (CTI) er udviklet for at forhindre hjemløshed blandt personer med psykiske lidelser eller misbrugsproblemer i forbindelse med at skulle flytte i egen bolig fra en institutionslignende bolig eller opholdssted.

Nogle af de centrale elementer i CTI-metoden er:

  • Fokus på, at borgeren har brug for bostøtte når vedkommende flytter i egen bolig.
  • Udføres af en koordinerende, gennemgående støtteperson i overgangen fra institution til egen bolig, hvor borgerens støttenetværk styrkes.
  • Opdelt i tre faser.
  • Indeholder en intensiv, tidsbegrænset indsats, hvor CTI-medarbejderen koordinerer sammensætning og udførelse af CTI-forløbet og giver social og praktisk støtte i hverdagen.
  • Tidsbegrænset til 9 måneder
Evaluering af Hjemløsestrategien viser, at 88 % ved forløbets afslutning har en bolig. 

Målgruppen kan i betydeligt omfang benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser.

Kompetenceudvikling i CTI

Social- og Boligstyrelsen tilbyder også kompetenceudvikling i bostøttemetoden CTI (Critical Time Intervention). Kompetenceudviklingen er for medarbejdere, som arbejder på et forsorgshjem eller herberg, i et bostøtteteam eller i andre § 85-indsatser på hjemløshedsområdet.

Læs mere om metodekurset og tilmeld dig på VIA University Colleges hjemmeside.

Metodekursus i CTI, Critical Time Intervention

Senest opdateret 24-03-2020

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Vil du vide mere?

På Vidensportalen, der hører under Social- og Boligstyrelsen, kan du læse mere om de tre dokumenterede metoder, ACT, ICM og CTI.