Metoden ACT

Assertive Community Treatment (ACT) benyttes som del af en Housing First-indsats, hvor borgeren tilbydes en helhedsorienteret indsats med permanent boligløsning og social støtte ud fra borgerens behov.

Nogle centrale elementer i ACT-metoden er: 

  • Fokus på, at borgeren flytter i egen bolig.
  • Et tværfagligt team med forskellige professionelle baggrunde, fx psykiater, psykolog, sygeplejerske, socialpædagog, misbrugskonsulent, beskæftigelseskonsulent og sagsbehandler yder støtte.
  • Indholdet er udredning, afdækning af borgerens behov, planlægning af ACT-forløbet og social og sundhedsfaglig støtte i hverdagen.
  • 90 % fastholder deres bolig. 
  • ACT er tidsubegrænset og fortsætter, så længe borgeren har behov for støtten.

Målgruppen er borgere, der har brug for intensiv praktisk og social støtte og kun vanskeligt eller slet ikke kan benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser - fx misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, aktivitets- og samværstilbud.

Kompetenceudvikling i ACT/M-ACT

Social- og Boligstyrelsen tilbyder også kompetenceudvikling i bostøttemetoden ACT (Assertive Community Treatment) og M-ACT (Modificeret Assertive Community Treatment). Kompetenceudviklingen er for medarbejdere, som arbejder på et forsorgshjem eller herberg, i et bostøtteteam eller i andre § 85-indsatser på hjemløshedsområdet.

Læs mere om metodekurset og tilmeld dig på VIA University Colleges hjemmeside.

Metodekursus i Assertive Community Treatment (ACT) / Modificeret Assertive Community Treatment (M-ACT)

Senest opdateret 15-08-2019

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Vil du vide mere?

På Vidensportalen, der hører under Social- og Boligstyrelsen, kan du læse mere om de tre dokumenterede metoder, ACT, ICM og CTI.