Evidensbaserede bostøttemetoder

Der anvendes tre forskellige metoder til at yde individuel, intensiv bostøtte. De kaldes ACT, ICM og CTI.

Forskning fra udlandet har vist, at disse metoder er effektive til at få borgere i hjemløshed i egen bolig og til at fastholde boligen. Forskningen viser generelt, at det er kombinationen af en bolig og en individuel, intensiv bostøtte, der tilsammen giver en høj chance for, at borgeren kommer ud af hjemløshed.

Metoderne er afprøvet i den danske Hjemløsestrategi, Implementerings- og Forankringsprojektet og Udbredelse af Housing First, og resultaterne viser, at metoderne også i en dansk kontekst er virksomme til at hjælpe borgere ud af hjemløshed.

Resultaterne fra den danske Hjemløsestrategi viser, at blandt borgere, der både får en bolig, og som samtidig får støtte gennem de tre metoder, fastholder ca. 90 pct. boligen i undersøgelsesperioden, mens kun ca. 10 pct. efterfølgende mister boligen.

Målgrupper for bostøttemetoder 

De tre bostøttemetoder er henvendt til forskellige målgrupper:

  • ACT henvender sig til de borgere, der har de mest intensive og langvarige støttebehov og kun i meget begrænset omfang kan benytte støtteindsatser fra det sociale system
  • ICM er til en mellemgruppe med langvarige støttebehov, men som i nogen grad kan benytte eksisterende tilbud
  • CTI henvender sig til de borgere, der i betydelig grad kan benytte det eksisterende støttesystem, og som primært har brug for støtte i en kortere overgangsperiode, herunder til at få opbygget et støttenetværk i det eksisterende system

Fælles for de tre metoder er en høj intensitet af støtten, der gives efter behov.

Læs mere om CTI

Læs mere om ICM

Læs mere om ACT

 

Senest opdateret 17-02-2020

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Vil du vide mere?

På Vidensportalen, der hører under Social- og Boligstyrelsen, kan du læse mere om de tre dokumenterede metoder, ACT, ICM og CTI.