Baggrund

Housing First var grundlaget for at afprøve metoderne ACT, ICM og CTI i Hjemløsestrategien.

Housing First skaber en helhedsorienteret indsats til borgere i hjemløshed med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale vanskeligheder.

Housing First er en forudsætning for at kunne implementere metoderne ACT, ICM og CTI.

I Housing First gælder otte principper:

  • Boligen som en basal menneskeret
  • Respekt, varme og medmenneskelighed over for alle borgere
  • Forpligtelse til at arbejde med borgerne, så længe der er behov
  • Selvstændige boliger i almindeligt byggeri
  • Adskillelse af bolig og bostøttetilbud
  • Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse
  • Recovery-orientering
  • Skadesreduktion

Housing First bygger på recovery-perspektivet, hvor hjemløshed er noget, man kan komme ud af igen. Det sociale arbejde tager udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme for sit liv, og bygger på empati, respekt og indføling.

Housing First-tilgangen blev anvendt i Hjemløsestrategien fra 2009 til 2013.

Kommunerne har en række lovgivningsmæssige muligheder for at tilvejebringe boliger til borgere i hjemløshed. I notatet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet kan du se, hvilke muligheder I som kommune har. 

Notatet "Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere" fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (pdf)

Senest opdateret 05-03-2020

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her