At finde en passende bolig til borgeren

En differentieret vifte af boligløsninger er en vigtig del af implementeringen af Housing First.

I Housing First-tilgangen er der behov for forskellige boligtilbud. Der bør tages hensyn til, at mange vil kunne bo i egen bolig. Nogle af disse borgere har dog brug for langvarige botilbud eller alternative boligløsninger.

Det er forventningen, at mange borgere i hjemløshed kan hjælpes ud af hjemløshed gennem Housing First.

Botilbud og alternative boligløsninger

Nogle borgere i hjemløshed har brug for botilbud (fx efter servicelovens § 108) – pga. svær psykisk sygdom eller ved plejebehov fx efter mange års misbrug. En mindre gruppe blandt borgerne i hjemløshed har brug for alternative boligløsninger som skæve huse pga. kaotisk og udadreagerende adfærd, der gør det umuligt at fastholde en almen bolig.

Der sker en løbende tilgang til hjemløshedsgruppen i form af borgere, der gennemlever en social marginalisering fx pga. psykisk sygdom eller misbrug og på et tidspunkt mister boligen og står i en akut hjemløshedssituation.

Senest opdateret 17-02-2020

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her